Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ny eksportsatsing: En vitamininnsprøyting for norsk helsesektor

ENORMT MARKED: Helseforskning i verdensklasse, kombinert med en ung og sulten helsenæring, gir et stort potensial for vekst.
ENORMT MARKED: Helseforskning i verdensklasse, kombinert med en ung og sulten helsenæring, gir et stort potensial for vekst. Foto: Bjørnar Øvrebø
Del
Vi gir lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre. Du finner oss i alle landets fylker, og vi har 28 kontorer internasjonalt. I land hvor vi ikke har eget kontor, drar vi veksel på Norges ambassader.

Flere norske helsebedrifter eksporterer i dag til utlandet, og enda flere står på trappene til internasjonale gjennombrudd. Med hjelp fra et samlet Team Norway kan disse bidra til å doble eksportinntektene i helsenæringen.

– Norge har helseforskning i verdensklasse og en ung og sulten helsenæring. Det gir et enormt potensial for vekst, som vi ser fram til å styrke – i tett samarbeid med næringen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Tidligere i år lanserte regjeringen en ny helsesatsing, med 15 tiltak for å styrke den norske helsenæringen internasjonalt. Innovasjon Norge har ansvar for å gjennomføre noen av disse tiltakene, som blant annet inkluderer felles eksportfremstøt og merkevarebygging.

– Målet er å gi de mange innovative bedriftene innen helsenæringen enda større muligheter til å ta en posisjon i det voksende globale markedet, fastslår Tone Varslot Stave, ansvarlig for helseeksportsatsingen i Innovasjon Norge.

Stave påpeker samtidig at den nye helsesatsingen skal løses som et offentlig-privat spleiselag. Gjennom Team Norway legges det til rette for samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører, med et felles mål om å fremme norske næringsinteresser internasjonalt.

Les også: «Norge har de beste forutsetningene for økt helseeksport»

<em>MER SYNLIGE: Norges mange innovative helsebedrifter skal få en boost med den nye eksportsatsingen.</em>   <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
MER SYNLIGE: Norges mange innovative helsebedrifter skal få en boost med den nye eksportsatsingen.   Foto:  Innovasjon Norge

Norsk helseindustri er ledende innen noen nisjeområder. Markedet er dessuten enormt – og voksende.

– Vi ønsker gjennom satsingen å gjøre norske løsninger enda mer synlige ute i verden. Dette vil rett og slett gi norsk helseindustri en internasjonal vitamininnsprøytning, sier Hilde Færevik, spesialrådgiver helse i Innovasjon Norge.

Helsesatsingen er en del av regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer» – hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Målet er å øke eksportinntektene fra 22 milliarder kroner i 2021 til 50 milliarder kroner i 2030.

CTA: Bli med på digital kick-off for eksportsatsingen 12. juni! Meld deg på her.

Vis mer

Dette er noen av de norske helsetech-bedriftene som er klare for verden med sine innovative løsninger:

AdjuTec Pharma: Kan ha funnet nøkkelen mot antibiotikaresistens

Det omtales gjerne som en av de største truslene mot folkehelsa: at bakterier som tidligere lot seg behandle med antibiotika, ikke lenger lar seg knekke. Dermed kan det vi i dag ser på som ufarlige infeksjoner, få dødelig utfall. I mange land er ikke antibiotika reseptbelagt, og den ukritiske bruken har gjort at antibiotikaresistens er et raskt økende problem globalt.

Norske AdjuTec Pharma har utviklet en teknologi som gir antibiotika effekten tilbake.

KAN LØSE GLOBALT PROBLEM: AdjuTec Pharmas teknologi gir antibiotika effekten tilbake. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
KAN LØSE GLOBALT PROBLEM: AdjuTec Pharmas teknologi gir antibiotika effekten tilbake. Foto:  Innovasjon Norge

– På noen områder er det i dag nesten ikke antibiotika igjen til å behandle med. Da forsøker legene seg gjerne med eldre medikamenter som man har gått bort fra som følge av store bivirkninger. Det er dette vi forsøker å gjøre noe med, fastslår Bjørn Klem, farmasøyt og daglig leder i AdjuTec Pharma.

Det norske selskapet har utviklet en teknologi som fjerner resistensmekanismen som produseres av bakteriene, ­og på den måten går til kjernen av problemet.

Gjennom en substans som kombineres med et antibiotikum, og gis som en infusjon, gjeninnføres dermed effekten av eksisterende antibiotika som har sluttet å virke.

– Det handler altså ikke om et nytt antibiotikum, men om en enzymhemmer som gjeninnfører effekten av legemidler som allerede finnes på markedet, utdyper Klem.

Han forteller at dette er en kjent tilnærming til problemet.

– Det unike med vårt produkt er at det ikke finnes enzymhemmere for denne enzymgruppen, som blir stadig mer utbredt.

Stort globalt potensial

AdjuTec Pharma ble etablert i 2019, men har lange vitenskapelige røtter fra forskningsmiljøer på Universitetet i Oslo. Selskapet, som i dag teller fem ansatte, er i tillegg en del av klyngen Oslo Cancer Cluster – noe som gir dem verdifull drahjelp.

STORT POTENSIAL: – Dette produktet skal selge for milliarder, sier Bjørn Klem i AdjuTec Pharma. <i>Foto:  Innovasjon Norge</i>
STORT POTENSIAL: – Dette produktet skal selge for milliarder, sier Bjørn Klem i AdjuTec Pharma. Foto:  Innovasjon Norge

Klem trekker også fram støtten fra Innovasjon Norge som avgjørende for utviklingen deres.

– Innovasjonsmidlene og kommersialiseringstilskuddet var avgjørende for oppstarten av selskapet. Vi brukte disse midlene til å videreutvikle oss og gjøre oss klare til å hente inn mer kapital – og uten dem hadde alt stoppet opp, konstaterer han.

Gründerne startet testløpet i 2021, og har blant annet testet produktet på dyr, med gode resultater. Etter sommeren skal produktet testes på friske frivillige, for å finne fram til den optimale doseringen i pasienter. Samtidig tester de produktet sammen med ulike typer antibiotika for å se hva som er den beste kombinasjonen. Klem regner med at produktet deres vil være klart for markedet i beste fall om fem år.

Selskapet ser også på muligheten for å lisensiere teknologien til andre legemiddelfirmaer som produserer antibiotika, og som trenger denne typen teknologi.

– Potensialet er utvilsomt stort, for vi har utviklet en unik løsning på et stort og økende problem, og som er livsnødvendig for pasientene som trenger det. Dette produktet skal selge for milliarder.

Kaass Discovery: Utvikler løsninger for autoimmune sykdommer

Gründer, forsker og lege Anita Kåss utvikler medisiner og løsninger for mennesker som er rammet av autoimmune sykdommer.

Nå er selskapet hennes, Kaass Discovery, blant annet i gang med å utvikle en enhet som samler data og overvåker helsen hjemme, ved hjelp av kunstig intelligens.

NYE OPPDAGELSER: Kaass Discovery utvikler medisiner og løsninger for autoimmune sykdommer – et felt hvor mye er uoppdaget. <i>Foto:  Kaass Discovery / Telemarksavisa</i>
NYE OPPDAGELSER: Kaass Discovery utvikler medisiner og løsninger for autoimmune sykdommer – et felt hvor mye er uoppdaget. Foto:  Kaass Discovery / Telemarksavisa

– De som har autoimmune sykdommer, som for eksempel MS, har ikke noe måleapparat for å vite om det er en dårlig dag eller ikke. De får ingen forvarsler om det plutselig kommer et MS-attakk, som gir forverring i symptomene. Å kunne spå når disse attakkene er på vei, vil kunne gjøre at man får riktig behandling raskere – og hindre at attakket gjør skade, understreker Kåss.

Gjennom Kåss’ barndom i England led moren av leddgikt, og hun døde da Anita bare var 13 år gammel. Det ga henne motivasjon til å lære mer om autoimmune sykdommer, som over 600 millioner mennesker er rammet av globalt – og til å finne nye løsninger.

«Framtiden for helse»

Nå arbeider Porsgrunn-bedriften med å få på plass patentet for den nye enheten, før den kan tas ut i markedet. Parallelt utvikler de både behandlinger og andre medisinske enheter.

– Vi ønsker å gi pasienter bedre kontroll over og innsikt i egen helse. Flere målinger, stordata og kunstig intelligens, i tillegg til enheter som samler mye informasjon, gir muligheter for mer individuelle tilpasninger. Dette er framtiden for helse, konstaterer forskeren.

Kaass Discovery har også fått EU-midler i to omganger: Først gjennom EUs Eurostars-program, og deretter gjennom Women Tech EU – begge initiativ under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon. Kåss roser også Innovasjon Norges støtte.  

– I tillegg til at Innovasjon Norges tilskudd er viktige for oss, er de gode rådgivere og veldig på tilbudssiden. Jeg vet at jeg alltid kan spørre dem.

Connect the Dots: Kan redde liv med virtuell medisinsk opplæring

Connect the Dots har utviklet et VR-verktøy (Virtual Reality) for helsesektoren. Det øker kvaliteten og tilgjengeligheten på opplæring i medisinske prosedyrer.

– Vi bruker VR til å forberede helsepersonell på virkelige hendelser, der de må handle raskt for å redde livet til en pasient, sier Siva Snarby, administrerende direktør og medgründer av Connect the Dots (CTD).

VIRTUELL TRENING: Med Connect the Dots VR-verktøy kan helsepersonell øve seg på realistiske scenarier. <i>Foto:  Connect the Dots</i>
VIRTUELL TRENING: Med Connect the Dots VR-verktøy kan helsepersonell øve seg på realistiske scenarier. Foto:  Connect the Dots

Snarby vet av egen erfaring at førstehjelp redder liv. Da broren hennes fikk en allergisk reaksjon på nøtter, reddet helsearbeider-kjæresten hans livet hans.

– Det var snakk om sekunder mellom liv og død. Heldigvis hadde hun god opplæring i bruk av EpiPen, sier Snarby.

Ikke alt helsepersonell får imidlertid tilstrekkelig opplæring.

– Opplæring ansikt til ansikt tilbys ikke så ofte som den burde på grunn av høye kostnader og tidsbegrensninger. I tillegg må prosedyrer praktiseres regelmessig for å utføres riktig, forklarer hun.

– Ekstremt realistisk

Connect the Dots’ opplæringsverktøy lar helsepersonell fordype seg i realistiske scenarier før de behandler pasienter i det virkelige liv. Ved bruk av VR-briller kan de lære og øve på en medisinsk prosedyre i et virtuelt sykehjemsrom med utstyr – alene eller i en gruppe.

– Pasienten er ekstremt realistisk. Han kan snu hodet og hoste, og helsepersonellet kan se tilstanden hans forverres og iverksette passende tiltak. I fremtiden vil personell også kunne snakke med pasienten, forteller Snarby.

Det innovative opplæringsverktøyet kan også bidra til at helsepersonell oppdager forverring av pasientens tilstand tidligere, noe som kan hindre komplikasjoner og redde liv.

– Løsningen gjør at ansatte vil føle seg tryggere på oppgavene sine. Dette vil trolig også øke jobbtrivselen deres og redusere sykefravær, noe som er et problem i dag, sier Snarby.

I tillegg vil sykehus redusere opplæringskostnadene sine.

Connect the Dots har mottatt finansiering fra Women TechEU, et initiativ under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon. Nå er de i gang med å utvikle løsningen og øke markedsandelen i Norge, før de introduserer produktet internasjonalt.

– Vi forventer å kunne adressere en rekke potensielt dødelige tilstander med VR-verktøyene våre – fra blodforgiftning til Covid-19, sier Snarby.

Les mer om Connect the Dots’ VR-verktøy.

Les om flere eksportsatsinger her »

Les flere artikler fra Innovasjon Norge