Fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia

Kjetil Thorvik Brun