OLJE OG GASS

Yme-partnerne kan bli fratatt lisensen

Fire rapporter innen november vil avgjøre Yme-plattformens skjebne.

For første gang i norsk oljehistorie kan myndighetene trekke tilbake en lisens. Yme-partnerne har frist til 31. desember med å levere en ny plan.
For første gang i norsk oljehistorie kan myndighetene trekke tilbake en lisens. Yme-partnerne har frist til 31. desember med å levere en ny plan. Bilde: Heidi Bredesen

Yme-problemene

  • I 2010 fikk Yme-prosjektet refs og pålegg fra Petroleumstilsynet (Ptil) etter en inspeksjon på verftet i Abu Dhabi. Vitalt utstyr hadde allerede synlige korrosjonsangrep og skader. Og tidligere bemerkninger fra Ptil var ikke blitt fulgt opp.
  • Men på tross av Ptil sine tilsyn og pålegg, fortsatte den elendige prosjektstyringen. Det ble ikke nevneverdig bedre da den lå ved Rosenberg Verft i Stavanger. I april i 2011 ble det funnet svakheter ved mange av sveisene på plattformen og tusenvis av feil ved det elektriske anlegget. Men plattformen ble likevel tauet offshore, hvor flere hundre personer slet med å fikse de mange feilene.
  • Mange var bekymret for at plattformen var blitt for tung. De fikk trolig rett. Nå er riggen evakuert etter at det ble funnet sprekker i fundamentene til plattformbeina.
  • Ved forrige estimat var kostnadene ved prosjektet økt fra i underkant av fem milliarder kroner til 12 milliarder kroner. Problemene som nå har oppstått kan få kostnadene til å øke dramatisk. Men før Aker Solutions legger frem sin studie av løsninger for Yme i oktober eller november, er det umulig å si hvor høy regningen blir.

Yme-prosjektet

  • Yme er et oljefelt i den sørøstlige delen av Nordsjøen på 77–93 meters havdyp.
  • Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny etter at det har vært nedstengt.
  • Plattformen er en produksjons- og lagringsplattform. Talisman Energy Norge AS er operatør med en eierandel på 50 prosent.
  • Øvrige rettighetshavere er Norske AEDC med 20 prosent, Lotos Exploration and Production Norge AS med 20 prosent eierandel og Wintershall Norge ASA med 10 prosent eierandel.

For første gang i norsk oljehistorie kan myndighetene ta tilbake en lisens.

Ber om ny PUD

Dramaet rundt skandaleprosjektet Yme tilspisser seg, og det pågår nå et heftig juridisk, finansielt og teknisk spill mellom rettighetshavere, myndigheter, leverandører og konsulentselskaper.

16. juni sendte ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i Olje- og energidepartementet (OED) et brev til det kanadiske oljeselskapet Talisman, som er operatør på Yme.

I brevet krever myndighetene at lisenspartnerne lager en fornyet plan for utbygging og drift (PUD). Denne skal være klar innen 31. desember 2012.

Prosjektet har vært forfulgt av en rekke feil, forsinkelser og kostnadsøkninger. Ifølge petroleumsloven skal departementet godkjenne vesentlige avvik eller endringer av forutsetningene for den godkjente planen.

Etter at fristen på seks måneder er utløpt kan myndighetene tilbakekalle utvinningstillatelsen hvis planen ikke er levert eller hvis departementet ikke finner den tilfredsstillende.

Les også:

– Yme hadde en mangelliste med 20000 punkter

Vet ennå ikke om Yme-plattformen tåler uvær  

Vil ikke spekulere

Aamot vil ikke si hva departementet vil gjøre om det ikke kommer en fornyet plan innen fristen som er gitt.

– Vi forholder oss til det brevet vi sendte i juni. Jeg vil ikke spekulere i hva som eventuelt vil skje utover dette, sier han til Teknisk Ukeblad.

Selv om Yme er et relativt lite oljefelt, står store verdier på spill. Det handler ikke bare om hvem som får utvinne oljereservene, men også hvordan regningen for den skakkjørte plattformen skal fordeles. Det er usikkert om partnerne i det hele tatt ønsker å beholde lisensen.

Prosjektet har skapt finansielle utfordringer for alle de involverte selskapene. I en presentasjon for Oljedirektoratet i august snakket Talisman om en eventuell fornyet plan. Sjef for Talisman Norge, John Vemmestad, sier selskapet jobber for å rekke fristen.

Ukjent skjebne: Dersom ikke plattformen er reparerbar, må en ny innretning inn. foto: Maiken Ree

Antar å nå fristen

– Vi har en tett dialog med OED og holder dem oppdatert om hvordan vi tar ting videre. Det betyr at dersom vi kommer til en konklusjon som vi kan oppdatere PUD med, antar jeg at vi når det. Målet er å klare det, sier Vemmestad.

Hvis partnerne ønsker å fortsette med prosjektet, er tiden i ferd med å løpe ut. Hele fire rapporter skal ferdigstilles innen november. Det er også mulig departementet vil kreve en ny konsekvensutredning.

Vemmestad sier at selskapet venter på rapportene før de velger veien videre.

– Det er mange bevegelige ting i prosjektet, men i utgangspunktet vil vi sørge for at løsningene som velges blir gjort sammen med myndighetene. Vi har et stort arbeid på gang for å prøve å få forståelse av beste vei videre. Konklusjonene fra rapportene kommer inn i løpet av høsten, og vil danne grunnlaget for veien videre og PUD.

– Frykter dere å miste lisensen?

– Det har ikke vært et tema. Vi har ikke til hensikt å komme i den situasjonen at vi ikke leverer PUD.

Les også:

Disse prosjektene sprekker med 40 milliarder

Yme kan bli tauet til land  

Kan ende med ny PUD

Et annet kritisk element for Yme-partnerne er at rapportene bør konkludere med at de tekniske problemene med innretningen er reparerbare.

Dersom det ikke lar seg fikse, må Talisman inn med en ny produksjonsinnretning.

Dersom Yme-plattformen er ubrukelig, er det ikke tilstrekkelig at Talisman leverer en revidert PUD, men en helt ny PUD må utarbeides. Vanligvis bruker selskapene opp mot et år på å utarbeide en komplett PUD.

Talisman har allerede uttalt at de har gitt Aker Solutions i oppdrag å undersøke hvilke alternative produksjonsmuligheter som finnes.

Plattformeier SBM er ikke i skatteposisjon på norsk sokkel, men Talisman og Wintershall kan trekke utgiftene fra skatten, slik at det norske samfunnet må bære rundt 80 prosent av kostnadene.

Og det polske selskapet Lotos, som har 20 prosent av Yme-lisensen, sa nylig at det var viktig for selskapet å kjøpe seg inn i felt med produksjon på norsk sokkel, slik at de også kan begynne å trekke Yme-utgiftene fra på skatten.

Les også:

Veritas-godkjent utstyr virker ikke

To operahus ut av vinduet

Kritisk til oljeknøttenes kompetanse

– Skylden ligger i Asia

– Koreanske leverandører mangler ingeniørkunnskap  

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.