ENERGI

Vurderer å åpne tre nye havvindområder på norsk sokkel

Gir NVE i oppdrag å konsekvensutrede tre konkrete områder.

Regjeringen, her ved olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre, ber nå NVE om å konsekvensutrede tre nye områder for havvind på norsk sokkel, med mål om at de skal åpnes i 2025.
Regjeringen, her ved olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre, ber nå NVE om å konsekvensutrede tre nye områder for havvind på norsk sokkel, med mål om at de skal åpnes i 2025. Foto: Eirik Helland Urke
14. sep. 2023 - 10:18

Regjeringen melder torsdag at de gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å starte strategisk konsekvensutredning av tre havvindområder som kan være aktuelle for åpning og utlysning i 2025.

Til utlysningsrunden i 2025 har NVE anbefalt regjeringen å vurdere muligheten for at de allerede åpnede områdene, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, blir utvidet med feltene Sørvest F og Vestavind F.

I tillegg ønsker regjeringen å utføre en strategisk konsekvensutredning av området Vestavind B. Det beskriver de som et område med gode vindforhold og mye eksisterende infrastruktur. Havdybden tilsier at det her er snakk om flytende havvind.

– Regjeringen har fullt trykk på å utvikle havvindnasjonen Norge. Vi har stort behov for ny, fornybar kraft i årene som kommer, og havvind kan bidra med en betydelig del av denne kraften. Samtidig kan utviklingen av et hjemmemarked gi spennende muligheter for å videreutvikle norsk leverandørindustri, sier olje- og energiminister Terje Aasland i meldingen.

Tre av 20

I april presenterte NVE 20 nye mulige områder for havvindproduksjon på norsk sokkel (se oversikt i kart under). Det ble også uttalt at neste runde med utlysning av nye havvindområder skulle komme i 2025. 

I dag har altså NVE fått beskjed om å starte konsekvensutredning av tre av de feltene, som kan være aktuelle for åpning og utlysning i 2025-runden og av felt som er aktuelle for senere runder.

– Hvorfor er det akkurat disse tre områdene som er pekt ut?

– Det er de områdene vi mener er strategisk riktige å ta fatt på nå, som er fornuftige å utvikle videre, med Sørlige Nordsjø og Utsira Nord. Prosjektene i vest er viktige både i en elektrisk sammenheng og i havvind. Det er en sum av det som er årsaken, sier Aasland til TU. 

– Så har jeg lyst til å legge til, vi skal koble nord på havvindsatsingen vår. Det kan Nord-Norge være trygg på. Det er litt mer umodent, litt mindre kunnskap. Vi jobber intenst med det spørsmålet. Vi håper det kan komme nesten umiddelbart i tilknytning til en 2025-runde. 

– Hva slags tidsaspekt snakker vi da?

– Jeg vil ikke slå det fast. Vi er opptatt av å gjøre det kunnskapsbasert, og ha et godt grunnlag for sameksistens. Vi må bruke tiden vi trenger for å være trygge på at vi lykkes med det. Kanskje spesielt i nord, hvor fiskeriinteressene står vesentlig sterkt i hele samfunnet. Vi trenger å gjøre det på en god måte. Det betyr ikke at vi bør bruke lang tid, men at vi bruker tiden godt, svarer statsråden.

Sørvest F 

 • Ligger i Nordsjøen, 152 km fra kysten av Agder, og inkluderer Sørlige Nordsjø II
 • Bunnfast havvind
 • Havdybde: 60 meter
 • Vindhastighet: 10,7 m/s
 • 1000 MW kan gi en årlig kraftproduksjon på 4,9 TWh

Et sterkt kraftnett, gode utvekslingsmuligheter over mellomlandforbindelsene, nærhet til regulerbar vannkraft og mange planer om økt kraftforbruk gjør at Agder kan være godt egnet for tilknytning av havvind. Grenlandsområdet og Sør-Rogaland kan også være gode tilknytningssteder for vindkraftverk i identifiserte områder sør i Nordsjøen.

Av kjente interessekonflikter er det mye skipstrafikk i området, og mye fiskeriaktivitet. Området grenser til, og har en mindre overlapp, med gjeldende/foreslått SVO, særlig verdifulle og sårbare områder, for tobisfelt. I nytt identifisert område er arealer som tidligere lå innenfor tobisfeltene i stor grad foreslått tatt ut. Området overlapper med viktige beiteområder for enkelte hvalarter. Trekkfugl passerer gjennom området. Basert på kjent kunnskap har området få interessekonflikter utover dette, og direktoratsgruppa mener at området bør utredes videre.

Kilde: NVE 

 

Vestavind F 

 • Ligger i Nordsjøen, 22 km fra kysten av Rogaland (7 km fra Utsira), og inkluderer Utsira Nord
 • Flytende havvind
 • Havdybde: 265 meter
 • Vindhastighet: 10,2 m/s
 • 1000 MW kan gi en årlig kraftproduksjon på 4,4 TWh

Området har relativt kort avstand til Haugalandet som har høyt kraftforbruk, mange planer om større nytt kraftforbruk, og transmisjonsnett med ledig kapasitet til ny kraftproduksjon. Videre vil transmisjonsnettet få ytterligere kapasitet ved realisering av planlagte nettforsterkninger.

Av kjente interessekonflikter vil turbiner i området være synlig fra land. Områdets sensitivitet for påvirkning på sjøfugl er middels. Området overlapper med eksisterende særlig verdifulle og sårbare områder i sørøst, som er foreslått flyttet ut av området. Området har mye skipstrafikk, og deler av området vil kunne blokkere værradaren på Bømlo.

Kilde: NVE

Vestavind B 

 • Ligger i Nordsjøen, 37 km fra kysten av Vestland
 • Flytende havvind
 • Havdybde: 350 meter
 • Vindhastighet: 10,3 m/s
 • 1000 MW kan gi en årlig kraftproduksjon på 4,3 TWh

Vestavind B ligger utenfor områder i Vestland med høyt kraftforbruk, og med mange planer om større nytt kraftforbruk. I tillegg har transmisjonsnettet ledig kapasitet til ny kraftproduksjon, og det vil få ytterligere kapasitet ved realisering av planlagte nettforsterkninger.

Av kjente interessekonflikter er det flere petroleumsfelt i området, og det er generelt mye petroleumsaktivitet og mange installasjoner, med tilhørende høy luftfartsaktivitet. Områdets sensitivitet for påvirkning på sjøfugl er middels. Det er få andre kjente interessekonflikter, og direktoratsgruppa mener at området bør utredes videre.

Kilde: NVE 

– Regioner som trenger kraft

Knut Vassbotn, administrerende direktør i Deep Wind Offshore, mener det er veldig bra at ministeren nå er konkret på hva som er neste fase i industriutvikling og krafttilskudd til Norge.

– De utvider Utsira Nord som skal gi kraft til en region som trenger kraft. Sørlige Nordsjø II kan bli kostnadseffektivt hybridprosjekt, og Bergensområdet har kraftunderskudd, sier han.

Den siste tiden har vært preget av inflasjon, en presset leverandørindustri og økte kostnader for flytende havvind. Vassbotn mener likevel det er viktig å tenke langsiktig.

– Det har vært en kostnadsøkning på grunn av krig og problemer i leverandørindustrien. Men vi tror rasjonalet for å bygge ut er like sterkt som før. Vi tenker langsiktig, og det tar lang tid å bygge ut disse prosjektene. For å bygge opp industrien må vi ha jevn tilgang på nye områder. Jeg tror ikke prisnivået i dag gjelder for lenger sikt, så man må åpne nye muligheter, påpeker han.

Alle 20 skal utredes

Konsekvensutredningene knyttet til 2025-runden skal leveres innen utgangen av november 2024.

NVE har også fått i oppdrag å starte med strategiske konsekvensutredninger av de 17 andre områdene som er aktuelle for utlysning framover mot 2040. Disse skal etter planen være ferdige innen utgangen av juni 2025.

Regjeringen har som mål at det skal tildeles areal med potensial for minst 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel innen 2040.

Fra før er det kun Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord som er åpnet og utlyst. Søknadsfristen for disse områdene er i november, med mål om tildelingen tidlig neste år. 

De 20 mulige områdene for havvind som NVE har pekt på, strekker seg langs hele kysten, fra Skagerak i sør til Barentshavet i nord. De fleste av dem er for flytende havvind. 

Dette er områder med gode vindressurser, som er teknisk egnet for havvind og hvor interessekonfliktene er relativt lave.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.