ENERGI

Vindkraftproduksjonen ned for første gang siden 2016

Produksjonen av vindkraft i første kvartal var 5 prosent lavere enn samme kvartal i 2022. Det er første gang siden 2016 at det er nedgang i første kvartal. 

Noen av vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune.
Noen av vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

Nedgangen er på 0,2 TWh, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vindkraftproduksjonen har hatt en stabil vekst i flere år. At vi nå ser et brudd i den trenden, handler om at det bygges ut mindre vindkraft nå enn for noen år tilbake, sier rådgiver Ståle Skrede.

Investeringer i ny produksjonskapasitet nådde toppen mellom 2019 og 2020 og har falt mye siden 2021. En årsak til nedgangen er utfasing av den norske el-sertifikatordningen fra 2021.

– I tillegg kan det virke som har det vært et generelt stemningsskifte i befolkningen hvor motstanden mot vindkraft på land har økt, sier Skrede.

Lav fyllingsgrad

Elektrisitetsproduksjonen fra vannkraft endte på 37,1 TWh i første kvartal, ned fra 37,5 TWh i samme periode i fjor. Dette er lavere enn snittproduksjon fra vannkraft i første kvartal for de siste fem årene og godt under første kvartal i 2021, da det ble produsert 42 TWh vannkraft.

Dette må ses i sammenheng med fortsatt lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

Les også

Vannkraft er fremdeles dominerende i det norske kraftsystemet og utgjorde i første kvartal 87,9 prosent av den samlede produksjonen på 42,2 TWh. Vind- og varmekraft utgjorde henholdsvis 10,5 og 1,6 prosent.

Økning i husholdningers forbruk

Forbruket i alminnelig forsyning, hvor rundt halvparten av forbruket kommer fra husholdningene, var på 25 TWh. Det er en oppgang på 2,6 prosent fra første kvartal 2022. Temperaturforskjeller de to ulike årene bidro til forskjellen i forbruket.

Eksportoverskuddet endte på 3,2 TWh, ned 0,6 TWh fra første kvartal i 2022. Samlet eksport gikk ned fra 7,3 til 7,1 TWh, mens import gikk opp fra 3,5 til 3,9 TWh.

– Selv med nedgang i nettoeksport fra i fjor ligger nettoeksport for første kvartal i år godt over gjennomsnittet for samme kvartal de siste fem årene. Dette henger nok sammen med igangsettingen av to nye overføringskabler mellom Sør-Norge og Europa i 2021, sier Skrede.

Les også

Les mer om: