OFFSHORE

Vil ta ut mer olje

Gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje øker og over 30 felt har vedtatt nye prosjekter for økt utvinning.

Dette vil skape økte inntekter for Norge i tråd med den langsiktigeutviklingsbanenen definert i Stortingmelding 38 Oljemeldingen.

– Jeg har bedt Oljedirektoratet vurdere om vi bør øke målet for gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje fra dagens 50 prosent, sier Widvey.

Dette kan først og fremst oppnås vek økt utvinning fra undervannsfelt.

Les mer om: