BYGG

Vil ha strengere krav til registrering av kabler i bakken

Maskinentreprenørene vil ha et ordentlig kabelregister.

Manglende registrering av kablers beliggenhet fører til store ulemper for maskinentreprenører. Nå ber de om hjelp fra grunneierne.
Manglende registrering av kablers beliggenhet fører til store ulemper for maskinentreprenører. Nå ber de om hjelp fra grunneierne. Bilde: Fredrik Drevon

MEFs oppfordringer til grunneiere

• Grunneier bør stille som krav overfor kabeleier at kabelens beliggenhet, og angivelse av x-,y-  og z-koordinater blir registrert i en database som blir tilgjengelig for de som skal planlegge og utføre gravearbeider.
• Grunneier bør stille krav om at kabeleier skal dekke alle fremtidige kostnader knyttet til kablene i forbindelse med senere grunnarbeider.
• Ved kabelpåvisning og kabelskader bør grunneier stille krav om innmåling av koordinatene x,y og z.

I et brev til Statens vegvesen, oppfordrer Maskinentreprenørenes forbund (MEF) vegvesenet til å stille strengere krav til kabeleiere som skal plassere kabler på deres grunn.

– I flere år har vi jobbet med å påvirke de store kabeleierne til å innmåle sine kabler med koordinater, og ta ansvar for kostnadene grunneiere, byggherrer og entreprenører pådras i forbindelse med grunnarbeid der det er kabler i grunnen. Det er store utfordringer knyttet til manglende informasjon om plasseringen av kabler, sier Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver i MEF.

Offentlig register

Almås sier at entreprenørene stadig opplever å få oppdrag der det ikke finnes noen fullstendige koordinater for hvor kablene befinner seg.

For å få fortgang i arbeidet med å bedre datagrunnlaget ønsker MEF nå å flytte fokus over på grunneierne.

– Om grunneierne stiller krav om at koordinater og beliggenheten til kablene blir registrert i et offentlig register, vil kabeleierne måtte rette seg etter det. Det vil igjen gjøre senere gravearbeid tryggere enn det er i dag, sier han.

MEF oppfordrer ikke bare vegvesenet, men alle offentlige og private grunneiere om å stille høyere krav til kabeleierne.

Les også: Ny forskrift kan gi billigere bredbånd

Jobber med saken

Sjefingeniør Kjersti Billehaug i Statens vegvesen er enig med MEF i behovet for et fullgodt kabelregister.

– Vi arbeider for å få en slik X, Y, Z- koordinatbestemmelse, som er den MEF etterlyser. Men det vil fremdeles ta tid før vi kommer i mål med den, sier hun.

Billehaug legger til at vegvesenet har kunnskap om hvor egne kabler ligger gjennom ferdigvegstegninger, vegdatabanken og annen dokumentasjon.

– Vi har dokumentert hvor kablene i vår grunn ligger i henhold til vårt eget system, sier hun.

Microtrenching: Raskere fiber til halv pris

Flytteplikt

Billehaug sier det ikke stemmer at kabeleierene er fratatt ansvar dersom det oppstår skader under gravearbeid.

– Det vi har godkjent at det ligger andre kabler enn våre egne i grunnen har kabeleierne flytteplikt dersom det skal utføres veiarbeid. Det betyr at de selv må ta kostnaden med å flytte kablene, og at de må ta kostnaden dersom det oppstår skade på kablene, sier hun.

Les også:

Ingen blir fornøyd med nye bredbåndsregler

Verdensrekord i trådløs dataoverføring  

Les mer om: