Vil ha strengere krav til registrering av kabler i bakken

Maskinentreprenørene vil ha et ordentlig kabelregister.

Vil ha strengere krav til registrering av kabler i bakken
Manglende registrering av kablers beliggenhet fører til store ulemper for maskinentreprenører. Nå ber de om hjelp fra grunneierne. Bilde: Fredrik Drevon

MEFs oppfordringer til grunneiere

• Grunneier bør stille som krav overfor kabeleier at kabelens beliggenhet, og angivelse av x-,y-  og z-koordinater blir registrert i en database som blir tilgjengelig for de som skal planlegge og utføre gravearbeider.
• Grunneier bør stille krav om at kabeleier skal dekke alle fremtidige kostnader knyttet til kablene i forbindelse med senere grunnarbeider.
• Ved kabelpåvisning og kabelskader bør grunneier stille krav om innmåling av koordinatene x,y og z.

I et brev til Statens vegvesen, oppfordrer Maskinentreprenørenes forbund (MEF) vegvesenet til å stille strengere krav til kabeleiere som skal plassere kabler på deres grunn.

– I flere år har vi jobbet med å påvirke de store kabeleierne til å innmåle sine kabler med koordinater, og ta ansvar for kostnadene grunneiere, byggherrer og entreprenører pådras i forbindelse med grunnarbeid der det er kabler i grunnen. Det er store utfordringer knyttet til manglende informasjon om plasseringen av kabler, sier Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver i MEF.

Offentlig register

Almås sier at entreprenørene stadig opplever å få oppdrag der det ikke finnes noen fullstendige koordinater for hvor kablene befinner seg.

For å få fortgang i arbeidet med å bedre datagrunnlaget ønsker MEF nå å flytte fokus over på grunneierne.

– Om grunneierne stiller krav om at koordinater og beliggenheten til kablene blir registrert i et offentlig register, vil kabeleierne måtte rette seg etter det. Det vil igjen gjøre senere gravearbeid tryggere enn det er i dag, sier han.

MEF oppfordrer ikke bare vegvesenet, men alle offentlige og private grunneiere om å stille høyere krav til kabeleierne.

Les også: Ny forskrift kan gi billigere bredbånd

Jobber med saken

Sjefingeniør Kjersti Billehaug i Statens vegvesen er enig med MEF i behovet for et fullgodt kabelregister.

– Vi arbeider for å få en slik X, Y, Z- koordinatbestemmelse, som er den MEF etterlyser. Men det vil fremdeles ta tid før vi kommer i mål med den, sier hun.

Billehaug legger til at vegvesenet har kunnskap om hvor egne kabler ligger gjennom ferdigvegstegninger, vegdatabanken og annen dokumentasjon.

– Vi har dokumentert hvor kablene i vår grunn ligger i henhold til vårt eget system, sier hun.

Microtrenching: Raskere fiber til halv pris

Flytteplikt

Billehaug sier det ikke stemmer at kabeleierene er fratatt ansvar dersom det oppstår skader under gravearbeid.

– Det vi har godkjent at det ligger andre kabler enn våre egne i grunnen har kabeleierne flytteplikt dersom det skal utføres veiarbeid. Det betyr at de selv må ta kostnaden med å flytte kablene, og at de må ta kostnaden dersom det oppstår skade på kablene, sier hun.

Les også:

Ingen blir fornøyd med nye bredbåndsregler

Verdensrekord i trådløs dataoverføring  

Les mer om: