Vil ha "NTNU" i Stavanger

Vil ha "NTNU" i Stavanger
BRANNFAKKEL: Sats på teknologifagene ved UiS, mener Stavanger-professorer. Bilde: Espen Torp

Det kan virke lenge siden, men før 1996 var det faktisk noe som het Universitetet i Trondheim. Da ble flere enheter slått sammen med NTH for å danne Norges første tekniske universitet.

Flest jobbtilbud i Stavanger

Ser til Trondheim

Jann Rune Ursin og Svein Magne Skjæveland, som er professorer i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger, tar nå til orde for tilsvarende utvikling i oljebyen.

– NTNU framstår i dag som et fullverdig universitetet med flere fag innen samfunnsvitenskap og humaniora, men med en hovedvekt på teknologi. Slik kan det også være ved UiS, sier Skjæveland til Stavanger Aftenblad.

– Utdanningsnivået er for høyt

Han legger til:

Spisses

– UiS må ha en profil og identitet som samsvarer med regionens kultur, en kultur som er preget av teknisk industri, sier Skjæveland.

Ursin sier at en "spissing" av fagmiljøene er nødvendig.

– Det er jo miljøet på Teknisk-naturvitenskapelig fakultet som langt på vei har båret fram utviklingen som førte til universitetsstatus for fem år siden. Universitetet må derfor satse på disse fagene, sier Ursin til avisa.

Flere teknologer gir ikke økt vekst