På fire år har Statens Vegvesen økt ambisjonene om antall kilometer firefektsvei betraktelig.
På fire år har Statens Vegvesen økt ambisjonene om antall kilometer firefektsvei betraktelig. (Bilde: Statens Vegvesen)

NASJONAL TRANSPORTPLAN

Vil ha nesten dobbelt så mye firefeltsvei som for fire år siden

Her kommer de.

I år 2050 ønsker Statens Vegvesen å ha 1990 kilometer med firefeltsvei på norske riksveier. Det kommer frem i stamnettutredningen etaten la frem mandag.

Utredningen viser hvordan etaten ser for seg hele riksveinettet i 2050, og skal brukes til utformingen av ny Nasjonal transportplan.

Les også: Trenger 1000 milliarder kroner for å ruste opp norske riksveier

Høye ambisjoner

Da etaten la frem den samme utredningen i 2011 var målet for firefeltsvei de kommende 30 årene 1250 kilometer. Hele 740 kilometer mindre enn det nye målet.

–  I den nye utredningen har vi tatt høyde for at hele E39 er ferjefri. Det vil gi en langt større trafikk enn det vi har på E39 i dag, og dermed behov for mer firefeltsvei, sier fungerende veidirektør Lars Aksnes.

I 2018 vil det være 785 kilometer firefelts riksveier her i landet. Den største utbyggingen etter dette blir mellom Kristiansand og Nord-Bergen og mellom Ålesund og Molde.

Aksnes sier videre at den forventede befolkningsveksten gjør det helt nødvendig med bredere veier i årene fremover.

–  Befolkningsveksten skal være stor, det regner vi med at den økonomiske veksten vil være og. Den kombinasjonen gir økt trafikk, sier han.

Og legger til at den nye stamnettutredningen i tillegg ser lenger frem i tid enn den fra 2011.

I dag har vi rundt 600 kilometer firefelts motorvei, ifølge Statens vegvesen.

Les også: Tunnelboremaskinene har gravd 4 mil under London. Se resultatet

Riksveinettet i 2050
Vegvesenet har store planer for riksveiene de kommende 35 årene. Grafisk senter/Colourbox/ Statens Vegvesen

Strider mot klimamål

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener de nye målene for antall kilometer firefeltsvei strider imot Stortingets klimamål som sier at 30 prosent av utslippene fra 1990 skal kuttes innen 2020.

– Det er ikke tvil om at en så stor økning i andel firefeltsvei kommer til å øke trafikken kraftig, sier han.

Og viser til et ønske om å skjerpe kravene ytterligere, til et utslippskutt på 40 prosent innen 2030.

– Med nesten en tredobling av antall kilometer firefeltsvei vi har i dag, vil det bli vanskeligere å gjennomføre, påpeker han.

Les også: Dette kan bli Londons nye superbru

Manglende utslippsberegninger

Det er ikke bare Vegvesenets fremtidsperspektiver som bekymrer Haltbrekken. Samtidig som etaten ønsker å forbedre det norske riskveinettet, planlegger Avinor å forbedre tilbudet til sine passasjerer, og legger opp til en dobling av passasjerer innen 2050.

– Det er ikke noe tvil om at den veksten det legges opp til på flytrafikk og tredoblingen av antall kilometer med firefeltsveier kommer til å øke trafikken kraftig, det er helt i strid med klimamålene vi har, sier han.

Og viser til at ingen av etatene hadde tatt hensyn til klimautslipp i sine utredninger.

– Vi har ikke gjort klimaberegninger i disse utredningen, det vil vi gjøre når prosjekter skal prioriteres i NTP, sa Jernbanedirektør Elisabeth Enger under mandagens pressekonferanse der utredningene ble lagt frem.

Les også:

Oljekrisen er en enestående anledning til å bygge veier og jernbaner

Derfor drives ikke store norske veitunneler med tunnelboremaskin

Derfor bruker de tre år på oppgradere to små gater i Oslo sentrum  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå