Vil ha minstepris til norsk havvind. Kan gi store utbygginger i Sørlige Nordsjøen

Rederiforbundet tar til orde for å frita havvind for forbruksavgift og merverdiavgift. Slik kan havvind bli lønnsomt i Norge, tror de.

Vil ha minstepris til norsk havvind. Kan gi store utbygginger i Sørlige Nordsjøen
Fred. Olsen Windcarrier har mye å gjøre i hele Nordsjøbassenget. Men i Norge har det hittil vært få oppdrag med å sette opp havvind. Bilde: Fred. Olsen Windcarrier

Havvind er i eksplosiv vekst over hele Nordsjøen. Land som England, Nederland, Tyskland og Danmark bygger store kraftanlegg mange kilometer fra kysten. Men ett land glimrer med sitt fravær. Til tross for ekstremt gode vindforhold, er det ikke bygd en eneste park i Norge.