SKIP

Vil ha inn miljøkrav på kystruta: - Vi bryter egne krav

Arbeiderpartiet gir ikke opp. 

Hurtigrutens MS Nordnorge like ved Lofoten. Om noen år kan det være et nullutslippsskip som trafikkerer kystruta.
Hurtigrutens MS Nordnorge like ved Lofoten. Om noen år kan det være et nullutslippsskip som trafikkerer kystruta. Bilde: Tore Stensvold

Arbeiderpartiet legger torsdag fram et forslag om å stille strengere miljøkrav i anbudet på kystruten Bergen-Kirkenes i årene 2021 til 2030.

Ap ber regjeringen legge til grunn strenge miljøkrav i forbindelse med anskaffelsen av kystruten Bergen-Kirkenes 2021-2030, og at miljøvektingen i anbudet settes til 30 prosent om det er mulig innenfor regelverket.

Også SV legger fram forslag i Stortinget om miljøvekting av tilbudene. 

Landstrøm

Samtidig vil Ap ha Stortinget med på å be regjeringen senest i løpet av vårsesjonen 2018 legge fram en handlingsplan for etablering av landstrøm i de største havnene. Ap krever også en egen plan for etablering av landstrøm i de havnene hvor kystruten anløper.

Ap viser til at Stortinget tidligere har bedt regjeringen innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlige anbud, der det er relevant, men at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ikke har fulgt opp i anbudet han har sendt ut for kystruta fra 2021–2030.

APs forslag

  • Stortinget ber regjeringen legge til grunn strenge miljøkrav i forbindelse med anskaffelsen av kystruten Bergen – Kirkenes 2021-2030 og at miljøvektingen i anbudet settes til 30 % om det er mulig innenfor regelverket.
  • Stortinget ber regjeringen snarest mulig og senest i løpet av vårsesjonen 2018 legge frem en handlingsplan for etablering av landstrøm i de største havnene samt en egen plan for etablering av landstrøm i de havnene hvor kystruten anløper.

(Se SVs forslag nederst i saken.)

Dagens avtale inneholder ingen miljøkrav, men fra 2021 vil det komme krav om reduserte CO₂-utslipp på om lag 25 prosent. Det kommer også krav om utslippsfrie landstrømanlegg, ifølge NRK.

Politisk flertall?

Også SV og Miljøpartiet De Grønne har reagert på at miljøkravene ikke har vært strengere i anbudet. SV har derfor sendt inn sitt eget forslag.

Store deler av den maritime klyngen er glad for initiativet til Arbeiderpartiet og SV og håper det ikke kommer for sent.

- Vi har hatt mye kontakt med ulike partier og håper det kan bli flertall for forslaget, sier daglig leder Hege Økland i NCE Clean Maritime Technology (NCECMT).

Else-May Botten i Arbeiderpartiet håpet i det lengste Venstre skulle klare å få regjeringen med på en snuoperasjon i budsjettforhandlingene. Det lyktes ikke.

- Vi vet at både Venstre og KrF har større miljøambisjoner. Det bør bety at vi kan få flertall for vårt forslag, sier Botten til TU.

På kant med Stortingsvedtak

Hun håper at Transport og kommunikasjonskomiteen vil hastebehandle saken neste uke slik at Stortinget kan be Samferdselsdepartementet endre kravene i anbudet.

SV skriver i sitt forslag at Stortingets intensjon ikke er fulgt.

- Det er ingen miljøvekting i anbudet så det er kun laveste pris som vinner anbudet innenfor kvalifikasjonskravene. Ingen miljøvekting i anbudet er ikke i tråd med Stortingets vedtak fra des.2015: "Stortinget ber regjeringen innføre krav om minimum 30 pst. miljøvekting ved alle offentlig anbud der det er relevant."

SV vil derfor endre anbudskravene slik at det første vekets 30 prosent på miljø og at det legges krav til 50 prosent utslippskutt etter tre år av perioden.  Det skal kombineres med utviklingskontrakt for et kystruteskip som skal være utslippsfritt i løpet av første halvdel av avtaleperioden. Det vil gi rom for innfasing av bedre og bedre skip med nyere løsninger og etter hvert nullutslippteknologi.

Klyngen jubler - men ikke alle

Sentrale aktører i klyngen, både leverandører og rederier, har siden anbudet gikk ut i september argumenterte for at CO2-krav på 25 prosent reduksjon fra dagens nivå er langt under det den maritime næringen faktisk kan levere av tekniske løsninger. De mener at regjeringens miljøambisjoner er altfor slappe.

Maritimt Forum skriver imidlertid i en epost til Teknisk Ukeblad at NCE MCT, Erik Ianssen i Selfa, og Zero ikke representerer hele klynga.

Daglig leder Tord Dale tar samferdselsministeren og ikke miljøambisjoner i forsvar.

- Jeg vil advare sterkt mot at vi som interesseorganisasjoner kommer inn i sluttspurten på et anbud som har vært kjent lenge, og driver politisk påvirkningsarbeid - særlig når det skjer uten en dype forankring i næringen. 

Han mener det er useriøst å lansere dyre, tekniske løsninger nå.

- Miljøteknologi er kostbart og aktørene må operere med en lang investeringshorisont. Å drive på slik i sluttspurten er useriøst. Det gir ikke den forutsigbarheten næringen trenger for å drive utvikling av miljøteknologi. Det er ikke akkurat ukjent at anbudet skulle komme, skriver Dale. 

Minister i forsvar

Det har vært presentert i Teknisk Ukeblad flere ganger og gjentatt i en kronikk i Bergens Tidende nylig. 

Den har statsråd Ketil Solvik-Olsen svart på.  

SVs forslag til Stortinget

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir minst 30 prosent miljøvekting i Kystruteanbudet, i tråd med Stortingets tidligere vedtak om miljøvekting i alle offentlige anbud.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at utslippsreduksjon i løpet av kontraktsperioden for Kystruten blir økt, med at minimumskravet til reduksjon i snitt over hele perioden blir økt til 50 prosent eller at det spesifiseres et minimumskrav til utslippskutt fra på 50 prosent etter tre år av perioden.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for gjennomføring av utviklingskontrakt for å få minst en båt på Kystruten med helt utslippsfri drift ila første halvdel av kontraktsperioden. Og å iverksette tilstrekkelige virkemidler for å få økt fart på utvikling og innfasing av utslippsfri løsninger for alle typer skip nå.
  • Stortinget ber regjeringen lyse ut kystruteanbudet som en pakke,
  • Stortinget ber regjeringen spesifisere i anbudet for Kystruten at leverandør forplikter seg til å sikre at de tilsatte som direkte arbeider med å oppfylle kontrakten, får lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale.
  • Stortinget ber regjeringen spesifisere i anbudet for kystruten at leverandør skal tilrettelegge for at det fortsatt skal åpnes for lærlinger, på det samme eller høyere nivå enn det som er tilfelle i dag.

Han forsvarer at 25 prosent reduksjon er ambisiøst og hevder at departementet har «jobbet sent og tidlig» og «vært i kontakt med en rekke fagmiljøer i prosessen.»

NCE MCT lurer på hvilket fagmiljø det kan være.

- Så vidt vi vet har de ikke vært i kontakt med våre medlemmer. De burde gjort som sin underliggende etat, Statens vegvesen, og kjørt en åpen dialogkonferanse for å finne ut hva som er tilgjengelig og mulig, sier Økland.

Batterier og brenselceller

Klyngen argumenterer for økt bruk av landstrøm, batterier og brenselceller er veien å gå.

Det amerikanske rederiet RCCL skal allerede i år plassere en brenselcelle – riktig nok på bare 100 kWh – om bord på et cruiseskip. Målet er å bygge neste generasjon skip i Icon-klassen med brenselceller og LNG-motorer for levering i 2022.

NCE MCT mener det er forstemmende at Kystruteskipene, også kalt utstillingsvinduene for norsk teknologi, skal seile med gammeldags teknologi.

- Vi bryter egne krav i Nasjonal Transportplan om 50 prosent kutt og våre ambisjoner på 40 prosent kutt i henhold til Paris-avtalen, påpeker Else-May Botten.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.