Vil ha industri å selge kraft til

Vil ha industri å selge kraft til
HARMONISERTE UNTAKSREGLER: Unntaksreglene fra elsertifikatmarkedet bør være like for industrien i Norge og Sverige, mener Energi Norge-sjef Oluf Ulseth. Bilde: Øyvind Lie

Norske Skog truer med å legge ned alle sine tre fabrikker i Norge hvis ikke regjeringens foreslåtte regelverk for elsertifikater endres.

Norske Skog sier de vil få en ekstraregning på opptil 3 milliarder kroner. Hadde de hatt sine fabrikker i Sverige, ville de sluppet å betale for sertifikatene, siden unntaksreglene er utformet annerledes der.

Les også: Elsertifikatene kan knekke Norske Skog

Harmonisering

Energi Norge mener unntaksreglene må være de samme i de to nabolandene.

– Vårt utgangspunkt når det gjelder etablering av elsertifikatmarkedet er at det bør være et mest mulig harmonisert regelverk i Norge og Sverige. Det gjelder også her. Vi deler vurderingen av at man må finne en løsning hvor det er like regelverk også for den treforedlende industrien, sier Ulseth.

– Er det viktig for Energi Norge at ikke industrien presses ut av landet?

– Absolutt. Vi er opptatt av industriens rammebetingelser i Norge. Ett element her er at det er likt regelverk for den treforedlende industrien i Norge og Sverige. Det blir kunstig å møte veldig forskjellige rammebetingelser.

– Det er vel viktig for kraftprodusentene i Norge å ha noen å selge kraften sin til på lang sikt?

– Selvsagt. For kraftbalansen i Norge og Norden er det ingen tvil om at industriens forbruk er viktig, sier Ulseth.

Les også: – Norske Skog må slippe elsertifikatene

Kraftoverskudd

Ifølge flere analytikere kan kraftoverskuddet i Norden kan bli på hele 30-40 TWh som følge av EUs fornybardirektiv og støtteordningene som innføres for å oppnå direktivets mål.

For å hindre kollaps i markedet er det viktig med både utenlandskabler og at ikke kraftkrevende industri flytter ut.

– Kommer Energi Norge til å engasjere seg i saken?

– Vi støtter de som nå tar til orde for å få et harmonisert regelverk også på dette området. Det er departementet som nå må vurdere innspillene de har fått. Det har vært klare stemmer om dette, så jeg antar at dette er noe de vil se nærmere på.

– Tror du forslaget til unntaksordning blir endret?

– Det er for tidlig å si. Men vi vil be myndighetene om å se på harmonisering av regelverket også for treforedlingsindustrien.

Les også: Krever svar om elsertifikater

Les også: Vil ikke presse ut industrien

Les også: Krever sertifikat-unntak

Les mer om: