Vil finansiere forskning med drivstoffavgift - miljøorganisasjoner frykter symbolsk avgift vil hindre strengere tiltak

Internasjonale rederiers forslag om å betale 2 dollar ekstra per tonn drivstoff og opprette et forskningsfond, høster stort sett begeistring.

Vil finansiere forskning med drivstoffavgift - miljøorganisasjoner frykter symbolsk avgift vil hindre strengere tiltak
IMO har ambisjoner om å kutte CO2-utslipp fra skip. Forslaget om et drivstoffdrevet fond i IMO-regi kan være et mulig verktøy. Foto: Tore Stensvold

Like før jul lanserte internasjonale rederiorganisasjoner et forslag om å pålegge alle skip over 5.000 bruttotonn å betale to dollar ekstra, cirka 18 kroner, per tonn drivstoff. Det utgjør mellom 0,3 og 0,5 prosent av prisen på bunkers.