MARITIM

Vil fange CO2 fra eksos og omdanne til tørris – for å gjøre skip utslippsfrie

Et internasjonalt konsortium vil gjøre skip utslippsfrie ved å fange all CO2 fra eksosen, behandle den og gjøre den om til tørris.

Svart og fæl eksos fra skipsmotoren ved oppstart. Den inneholder svovel, sot og partikler i tillegg til nitrogenoksider og CO2. Med CO2-fangst og lagring i form av tørris, kan skip fortsatt bruke tungolje og diesel.
Svart og fæl eksos fra skipsmotoren ved oppstart. Den inneholder svovel, sot og partikler i tillegg til nitrogenoksider og CO2. Med CO2-fangst og lagring i form av tørris, kan skip fortsatt bruke tungolje og diesel. Bilde: Tore Stensvold

Et dansk forsknings- og utviklingssenter står i spissen for prosjektet, kalt DecarbonICE. Målet er å utvikle et system som gjør at skip kan bli fullstendig utslippsfrie til tross for at de bruker vanlig drivstoff. Det kan bli et viktig bidrag for å nå IMO-målene om 50 prosent kutt i drivhusgassutslipp fra skipsfart innen 2050, målt mot 2008-tall.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.