Odfjell Oceanwind

Vil bygge 50–100 flytende havvindinstallasjoner i Norge

Odfjell Oceanwind har utviklet et standardisert flytende havvindkonsept som kan serieproduseres i Norge. Det er flyttbare installasjoner, ikke konsesjonspliktige og kan erstatte kraftkabler fra land.

Hver havvindenhet til Brage vil være utstyrt med en 11 MW vindturbingenerator. På hver enhet vil det også være batterilagring på 4,5 MWh som kan dekke perioder med lite vind og sikre kontinuerlig strømforsyning til gassturbiner startes opp igjen.
Hver havvindenhet til Brage vil være utstyrt med en 11 MW vindturbingenerator. På hver enhet vil det også være batterilagring på 4,5 MWh som kan dekke perioder med lite vind og sikre kontinuerlig strømforsyning til gassturbiner startes opp igjen. (Illustrasjon: Odfjell Oceanwind)

Odfjell Oceanwind har utviklet et standardisert flytende havvindkonsept som kan serieproduseres i Norge. Det er flyttbare installasjoner, ikke konsesjonspliktige og kan erstatte kraftkabler fra land.

«Havvindutbygging er en gyllen mulighet for Norge». Mantraet er sagt i mange år, men andre land har pratet mindre og handlet mer.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå