EKSTREMVÆR

Viken bruker 150 mill ekstra på å reparere fylkesveiene

Fylkesrådet setter foreløpig av en ekstraordinær ramme på inntil 150 millioner kroner til opprydning og reparasjon av fylkesveier etter ekstremværet «Hans». 

15. aug. 2023 - 12:39

Mange og store skader på en rekke fylkesveier vil medføre store opprydnings- og reparasjonskostnader, skriver fylket i en nyhetsmelding.

Forretningsutvalget i Viken fylkeskommune, som består av partienes gruppeledere, stiller seg bak bevilgningen til arbeidet med opprydning og reparasjon.

Pengene fordeles med 100 millioner kroner eks. mva. til driftstiltak på fylkesveiene og 50 millioner kroner inkl. mva. til investeringstiltak på fylkesveinettet.

Fylkesrådet vil orientere fylkestinget i september og eventuelt be fylkestinget om ytterligere bevilgninger. 

Regjeringen har signalisert å stille opp for berørte kommuner og fylkeskommuner. 

– Når vi har fått oversikt over skadeomfanget og finansieringsbehovet vil vi rette henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet om ekstraordinære skjønnsmidler, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i meldingen.

Må jobbe etter en prioritert rekkefølge  

Fylkesrådet har vedtatt hva som skal gi føringen for hvilke veier og strekninger som skal prioriteres i arbeidet.

– Påvirkning på trafikksikkerheten, strekninger med stor trafikk, ulemper ved lange omkjøringsveier og grad av isolasjon av bebyggelse, er faktorer som skal legges til grunn, i denne rekkefølge, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.  

Fylket mener det er grunn til å frykte at det er vesentlig større skade på grunn av mye erosjon, at vann har undergravet enda flere veier og konstruksjoner enn det som er kjent nå. Vannet må ut av veikroppene og bort fra brufundamenter før alle skader kan kartlegges. 

– Det er flere skadeårsaker; oversvømmelser, flom, ras og utglidninger, men flertallet av skadene er moderate og mindre skader, sier Skinnes.

Tiltakene skal gjennomføres i størst mulig grad på en slik måte at infrastrukturen blir bedre rustet til å møte ekstremvær i fremtiden. Det kan være å legge ned større stikkrenner og overvannsrør, større kulverter, og heving av veier og kanskje til og med bruer.

– Skredsituasjonen er ikke avklart enda, og den blir heller ikke det før en tid etter at vannet har trukket seg tilbake i hele fylket. Det vil derfor ta tid før vi har den hele og fulle oversikten over skadeomfanget og hva som vil bli den endelige prioriteringen. Jeg har stor forståelse for at innbyggernes ønske om forutsigbarhet og så snart vi har planene klare, vil vi komme tilbake til dette, sier Skinnes.

Ingen kom alvorlig til skade i avsporingen ved Arna stasjon.
Les også

– Som i sakte film ser jeg at toget sporer av

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.