INDUSTRI

Vi drukner i søppel

I 2020 kan søppelmengden ha kommet opp i 558 kilo per hode, dersom ikke europeiske land får på plass en mer effektiv håndtering av avfallet.
I 2020 kan søppelmengden ha kommet opp i 558 kilo per hode, dersom ikke europeiske land får på plass en mer effektiv håndtering av avfallet. Bilde: VALLAURI Nicolas
Jannicke Nilsen
29. aug. 2011 - 13:13

Den gjennomsnittlige EU-borgeren kaster over 524 kilo søppel i året, og tallet er stigende.

I 2020 kan søppelmengden ha kommet opp i 558 kilo per hode, dersom ikke europeiske land får på plass en mer effektiv håndtering av avfallet.

Slik konkluderer en ny rapport om Europas avfallsproblemer fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Store klimabesparelser

Norge, Sveits og EUs 27 medlemsland kan tilsammen kutte utslipp av klimagasser tilsvarende 78 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, dersom landenes myndigheter håndterer kommunalt avfall på riktig måte.

Det tilsvarer 1,53 prosent av Europas samlede klimagassutslipp, målt ut i fra utslippsnivået i 2008, ifølge rapportenen "Avfall muligheter - Fortid og framtid klima fordeler av bedre kommunal avfallshåndtering i Europa".

Kjøkken- og hageavfall er den største fraksjonen av kommunalt avfall i de aller fleste landene rapporten tar for seg.

Erstatter utslipp

Rapporten trekker spesielt fram resirkulering av avfall som en viktig metode for å bremse klimautslipp.

Gjenbruk og resirkulering av materialer fra kommunalt avfall kan erstatte klimautslipp som ville oppstått ved produksjon av nye produkter. Utslippene i resirkuleringsprosessene er lavere enn utslipp generert gjennom utvinning og foredling av jomfruelige råvarer, står det i rapporten.

Gjenvinnings-krangel

Fort kort tid siden avviste Klima- og forurensingsdirektoratet å anbefale nye krav til materialgjenvinning av dekk, noe som resulterte i sterke protester fra den danske dekkgjenvinningsgiganten Genan og deres norske partner Veidekke Gjenvinning AS.

Klif mener på sin side at det ikke finnes en optimal løsning for gjenvinning av dekk.

Les også:

Slakter norske klimavurderinger om bildekk

Kjemper om brukte bildekk

Dekkgjenvinning: – Må bruke ny teknologi

Vurderer å endre regelverket

Rapporten trekker dog fram at selv den mest effektive avfallshåndteringen forårsaker klimagassutslipp og tap av ressurser, og rapporten tar til orde for at den beste avfallstrategien uansett vil være å redusere avfallsmengden.

Kraftig forbedring

Rapporten kommer også med oppmuntrende meldinger om at stadig mindre avfall sendes til deponier og stadig mer resirkuleres.

I 1995 ble bare 17 prosent av EUs kommunale avfall resirkulert, mens tallet var steget til 40 prosent i 2008.

Forbedringen har allerede kuttet årlige netto klimagassutslipp i Norge, Sveits og i de 27 EU-landene med 48 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Tre scenarier

Rapporten skisserer tre ulike scenarier for 2020, som illustrerer at potensialet for kutt i klimagassutslipp i stor grad avhenger av hvordan landene implementerer EUs avfallspolitikk, og spesielt om de oppfyller deponiforbudet i EUs Avfallsdirektiv, hvor hovedpoenget er å redusere deponeringen av biologisk nedbrytbart kommunalt avfall på søppelfyllinger.

Årsaken til at EU vil redusere avfallsmengden som sendes til deponi, er at nedbrytbart avfall som plasseres på deponier produserer klimagassen metan under nedbrytningen. Selv om gassen potensielt kan fanges for energigjenvinning, lekker mye ut i atmosfæren, hvor den har en kraftig klimaeffekt.

Totalt forbud best

I et såkalt "business as usual"-scenario ville netto klimagassutslipp fra kommunal avfallshåndtering bli kuttet med 44 millioner tonn CO2-ekvivalenter frem mot 2020 sammenlignet med 2008. Klimakuttene skyldes her i stor grad mindre metanutslipp fra fyllplasser og økt avfallsgjenvinning.

Hvis alle land fullt ut oppfyller EUs Avfallsdirektiv, kan EU-landene potensielt kutte 62 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, tilsvarende 1,23% av landenes totale klimagassutslipp i 2008.

Et totalforbud mot avfallsdeponering kan kutte utslippene fra avfallsbehandling i 2020 med 78 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Dette er mer enn Ungarns samlede utslipp i 2008.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.