SAMFERDSEL

Veien som forandrer Kongsberg

E134 gjennom Kongsberg har vært en av landets mest ulykkesbelastede. Nå kommer en ny vei under og utenom byen.

Den nye E134 gjennom Kongsberg skal betales med bompenger på fire stasjoner som administreres av Veifinans. De nærmere 3.000 pendlerne inn til byen vil få en ekstrakostnad. Denne strekningen skal åpnes i høst.
Den nye E134 gjennom Kongsberg skal betales med bompenger på fire stasjoner som administreres av Veifinans. De nærmere 3.000 pendlerne inn til byen vil få en ekstrakostnad. Denne strekningen skal åpnes i høst. Foto: Statens vegvesen
29. aug. 2019 - 19:00

Kongsberg kaller seg «teknologibyen», men veinettet har vært kronglete. E134 har sneglet seg ned mot kjøpesentret og Numedalslågen, over Myntbrua med den spektakulære fossen og videre opp til Vestsiden eller «Vessia» som de sier, de som var født før Sølvverket ble nedlagt i 1958.

Fra september endres trafikkmønsteret radikalt i Kongsberg. Da åpner den andre delen av ny E134 gjennom byen. På Statens vegvesens rigg på Skrubbmoen sitter prosjektleder Tom Hedalen og er fornøyd med resultatet etter fire års anleggsarbeid på prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda.

Vi har flyttet på fryktelig mye stein og masser.

Tom Hedalen, prosjektleder, Statens vegvesen

– Dette har vært et stort og interessant veiprosjekt. Den største utfordringen har vært å bygge ny vei gjennom tettbygde strøk og anlegg av seks tunnelløp og 16 bruer. Dette krever mye fokus på det som nå heter SHA – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Vi har flyttet på fryktelig mye stein og masser, sier Hedalen.

En annen utfordring har vært å opprettholde flyt i trafikken på den gamle riksveien. Også langs deler av denne og på sideveier med endret kjøremønster er det gjort utbedringer og laget sykkelveier.

Her skal bomstasjonene komme. Både Kongsberg og Øvre Eiker har gått inn for forslagen, mens ei grend med ca. 30 husstander har protestert fordi de må passere bommen for å komme ut av området. <i>Foto:  Statens vegvesen (ill.)</i>
Her skal bomstasjonene komme. Både Kongsberg og Øvre Eiker har gått inn for forslagen, mens ei grend med ca. 30 husstander har protestert fordi de må passere bommen for å komme ut av området. Foto:  Statens vegvesen (ill.)

Mange mindre ulykker

Riksveien gjennom Kongsberg har vært den mest ulykkesbelastede på E134.

Vis mer

– Det har ikke dreid seg om antall alvorlige ulykker, men det antall ulykker med mindre personskader og karosseriskader. Derfor har økt trafikksikkerhet vært et overordnet mål for oss i tillegg til bedre fremkommelighet, sier Hedalen.

Kongsbergtunnelen med to løp som går under boligområdet Gamlegrendåsen ble overlevert fra Veidekke Entreprenør tidligere i år. Her gjenstår installasjon av lys og annen elektronikk før den kan tas i bruk.

Fra tunnelen blir det firefeltsvei langs Numedalslågen på østsiden før den krysser elva med ny bru og kommer opp rett på nedsiden for Kongsberg Teknologipark.

Vi får en helt ny og bedre adkomst til teknologiparken.

Johnny Løcka, adm.dir. Kongsberg Teknologipark

– Vi får en ny og bedre adkomst til teknologiparken. Det blir bra for alle ansatte og ikke minst for tunge kjøretøy som har oppdrag inn til bedriftene i parken, sier administrerende direktør Johnny Løcka i KTP.

Reduserer trafikken dramatisk

Den gamle E134 som har sneglet seg gjennom gamlebyen på Vestsiden, blir nedgradert til kommunal gate når den nye veien åpner.

Et annet mål er at den nye veien skal redusere årsdøgntrafikken på den gamle E134 fra 15.100 biler til 5.800. Ved Saggrenda vil den reduseres fra 9.600 til 1.900 biler i døgnet.

– Dette vil føre til at vi får en helt annen og bedre fremkommelighet. I rushtida regner vi med at kjøretiden vil bli redusert med opp til 20-30 minutter, dette er spesielt viktig for en kommune som har flere tusen pendlere, sier Hedalen.

Komiteleder Ine Eriksen Søreide (H) informerer om enigheten om langtidsplanen for Forsvaret tirsdag ettermiddag.
Les også

Vil ha luftvern over Oslo

Spektakulær bru

En stor ingeniørmessig utfordring er etableringen av ei 312 meter lang buebru over Kobberverkselva nedenfor Gruveåsen med de gamle sølvgruvene og damanleggene. Det er prosjektets største enkeltkonstruksjon som har krevd enorme mengder reisverk og forskaling fordi den er plasstøpt.

– Vi har laget ei lang buebru som tar igjen uttrykket fra en gammel steinmurt buebru lenger oppe i elva. I stedet for to bruer, over en vei og en elv, har vi nå ei bru med 4-felts vei. Det var et spennende konsept og morsomt å jobbe med. Vi har allerede hatt flere delegasjoner fra andre kommuner som vil se brua og høre om våre erfaringer før de bestemmer seg for brukonsept, sier Hedalen.

I prosjektet ligger også omlegging av to store kraftlinjer, omlegging av vann- og kloakksystemer, overvåking av vannkvaliteten og koordinering mot andre anlegg i regi av kommunen, fylkeskommunen og Bane Nor. En farlig jernbaneovergang er fjernet og under jernbanen ved Darbu har de laget ny veikulvert.

– Den måtte vi lage i løpet av en helg for å unngå bøter. 50 ansatte jobbet skift for å presse en 1100 tonn kulvert med 98 meter høy spunt ned i grunnen. Kulverten var 13 x 35 meter, men vi klarte det uten forsinkelse, men med mye pizza, sier Hedalen.

– I stedet for to bruer over en vei og ei elv, har vi nå ei bru med 4-felts vei. Det var et spennende konsept og morsomt å jobbe med, sier prosjektleder Tom Hedalen. <i>Foto:  Tormod Haugstad</i>
– I stedet for to bruer over en vei og ei elv, har vi nå ei bru med 4-felts vei. Det var et spennende konsept og morsomt å jobbe med, sier prosjektleder Tom Hedalen. Foto:  Tormod Haugstad

Måtte jages bort

Statens vegvesen har ervervet cirka tusen dekar areal for å bygge den nye veien. 751 daa er midlertidig beslaglagt, noe som betyr at det er flere restriksjoner for de som bor i området. De får for eksempel ikke lov til å bore etter jordvarme om de bor over en av tunnelene for da risikerer de, ifølge Hedalen, å få «en eksos-oppvarmet kjellerstue». Sperretiden for nye tiltak innenfor 200 meter fra den nye veien er 10 år.

Ca. 300 eiendommer er berørt av veibyggingen, men bare 14 boliger og Kongsberg krisesenter er innløst til markedstakst. Et nytt og større krisesenter står ferdig.

– Jeg synes vi har klart dette uten store konflikter. Både beboere og Kongsberg kommune har samarbeidet godt, sier Hedalen.

Nye områder er omregulert til bolig og næring.

Prosjektleder Tom Hedalen har ikke mindre enn to mastergrader i geofysikk og hydrogeologi og har derfor gode forutsetninger for å lede et stort anlegg i et område fullt av gamle sølvgruver og andre kulturminner.

– Det har kanskje vært noe av det mest krevende. Vi har registrert 261 kulturminner og mange av disse stammer fra gruvedriften i Kongsberg. Vi har vært nødt til å bortvise folk som har kommet inn i anlegget for å lete etter mineraler til tross for advarsler om at det kan være farlig på grunn av sprengninger og mange dype grøfter, sier Hedalen.

Fellesprosjektet ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle utenfor Bergen er regjeringens nest mest kostbare NTP-lovnad så langt.
Les også

Dette er milliardprosjektene

Fikk bare halv lønn

Ved siden av sikkerhet krever Statens vegvesen et spesielt fokus på sosial dumping. Krimseksjonen i SVV avdekket tidligere i år brudd på lønns- og arbeidsvilkår i to prosjekter hvor det tsjekkiske selskapet Metrostav var engasjert. Et av disse var deres arbeid på Trollerudmoen-Saggrenda i Kongsberg. Det ble avdekket at 19 ansatte bare hadde fått utbetalt halvparten av den lønna de hadde krav på. SVV holdt derfor tilbake 3,4 millioner kroner av kontraktsummen.

Statens vegvesen har på egen regning laget en landingsplass for helikopter utenfor Kongsbergtunnelen med tanke på beredskap mot ulykker. <i>Foto:  Tormod Haugstad</i>
Statens vegvesen har på egen regning laget en landingsplass for helikopter utenfor Kongsbergtunnelen med tanke på beredskap mot ulykker. Foto:  Tormod Haugstad

– Sosial dumping er et økende problem. Det kan være brudd på arbeidstid eller lønnsvilkår. For eksempel kan det være fristende å jobbe utover avtalt tid når man skal legge mye asfalt om sommeren, men i Norge er det bare lov å jobbe inntil 13 timer sammenhengende hvis man har tillatelse. Nattarbeid krever tillatelse fra bl.a. kommunelegen, sier Hedalen.

Som prosjektleder har han myndighet til å kontrollere lønnsutbetalinger og transaksjoner gjennom bank.

SVV har også et krav om at minst en leder i hvert arbeidslag skal kunne snakke norsk. Og etaten har innført karakterer fra 1 til 6 på entreprenører og konsulenter.

E18 Vestkorridoren strekker seg forbi Sandvika. Broene gjennom Sandvika ble bygget på 60-tallet og har stort oppgraderingsbehov.
Les også

E18: Nye broer i Sandvika vil koste mer enn halvparten av tunnel

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.