SAMFERDSEL

Vegvesenet reduserte kostnadene på prosjektet fra 47 til 23 milliarder kroner. På tross av det har det fortsatt negativ samfunnsnytte

Da E39 mellom Ålesund og Molde ble valgt inn i transportplanen var kostnaden på 37 milliarder. Det ble for mye for Stortinget.

Møreaksen er fremdeles ikke lønnsom for samfunnet, men med kostnadskuttene er den langt mindre ulønnsom enn den var tidligere.
Møreaksen er fremdeles ikke lønnsom for samfunnet, men med kostnadskuttene er den langt mindre ulønnsom enn den var tidligere. Illustrasjon: Kjersti Magnussen/ Teknisk Ukeblad

Da E39 mellom Ålesund og Molde ble prioritert inn i Nasjonal Transportplan (NTP) var det med en kostnad på 37 milliarder kroner og en negativ samfunnsøkonomisk nytte på 19,4 milliarder.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.