SAMFERDSEL

Vegvesen-topp stoppet cortenstål i 2010. Etaten valgte likevel å bruke stålet på E6 fire år senere

Allerede i 2010 fantes det dokumentasjon som viste at stålet i rekkverket på E6 ikke hadde den levetiden man kunne forvente. Likevel valgte Vegvesenet å gå frem med pilotprosjektet. Nå får de slakt av Havarikommisjonen.

I et internt brev stoppet Vegvesen-toppen all bruk av cortenstål til rekkverk og master i 2010.
I et internt brev stoppet Vegvesen-toppen all bruk av cortenstål til rekkverk og master i 2010. Bilde: Eirik Helland Urke

«All videre bruk av rusttregt stål i vegutstyr tillates ikke inntil der foreligger mer dokumentasjon som angir at utstyret vil vare i foreskreven levetid. Vi vil være restriktive med å gi unntak fra denne regelen.»