Vannkraftturbin kutter klimagassutslipp fra gasskip

Øystein Schanke (32) klekket ut ideen om å produsere energi når vannet slippes 25 meter ned og ut i sjøen.

Vannkraftturbin kutter klimagassutslipp fra gasskip
Sjøvann slippes ut et godt stykke under vannlinjen etter å ha varmet opp gass i varmeveksleren på fordekket om bord på Golar Igloo FSRU. Foto: Golar LNG

Det fem år gamle FSRU-skipet Golar Igloo brukes i dag som en flytende terminal for LNG (liquefied natural gas) utenfor kysten av Kuwait.