MARITIM

Utslippskutt fra skipsfart: Bommer på tre av tre måleindikatoer

Regjeringen har lovet 50 prosent utslippskutt fra innenriks skipsfart innen 2030. I klimameldingen kommer det fram at vi ligger langt etter skjema.

Tankskipet Iduna frakter CO2 for Yara. Skipet er på 2645 dødvekttonn og bygget i 1975.
Tankskipet Iduna frakter CO2 for Yara. Skipet er på 2645 dødvekttonn og bygget i 1975. Foto: Tore Stensvold

Regjeringen presenterer et barometer for grønn omstilling av skipsfarten i Stortingsmelding 13 (2020-2021) – Klimaplan for 2021-2030. Det er lite oppløftende. På tre av tre områder ligger vi dårlig an til å klare målene.