Utslippsfrie skip: Etablerer grønne korridorer i Norden

De nordiske miljøministrene er enige om å etablere Grønn korridorer for skipstrafikk i Norden innen 2030.

Utslippsfrie skip: Etablerer grønne korridorer i Norden
Skipstrafikk i Norden. Flere fergestrekninger og faste fraktruter med ro-ro-skip kan gjøres til nullutslippskorridorer, også kalt Grønne korridorer. Foto: Marine Vessel Traffic

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var en av arkitektene bak Clydebank-erklæringa om Grønne skipsfartskorridorer under FNs klimatoppmøte i Glasgow i fjor høst. Nå følger Norge og de andre nordiske miljøministrene opp og starter arbeidet for å etablere Grønne korridorer i Norden.