Utslippsfrie fjorder er oppnåelig – men først om noen år

Luftforurensning og tykke lag skipseksos over norske turistfjorder kommer til å være virkelighet i flere år. Noen politikere vil ha nullutslippskrav innen 2025. – Tøft mål, men ikke umulig, hevder maritim klynge-representanter.

Utslippsfrie fjorder er oppnåelig – men først om noen år
Hellesylt er en av havnene som foreslås bygget ut med landstrøm for cruiseskip. Foto: Arne Inge Tryggestad/Cruise Norway

Seniorrådgiver Thor André Berg i kraftselskapet BKK har jobbet med en modell for å se hva som skal til av energi for at et Kystruteskip kan seile utslippsfritt fra Bergen til Kirkenes.