Utlendinger kjøper mer «ren» strøm

Utlendinger kjøper mer «ren» strøm
EKSPORTERER GARANTIER: Utlendinger viser stor interesse for å kjøpe opprinnelsesgarantier fra Norge, men garantiene har ikke slått an i Norge. Bilde: Mona Sprenger

Totalproduksjonen av fornybar strøm i Norge i 2010 var på rundt 119 TWh.

– Salget av opprinnelsesgarantier til utlandet viser at det er stor interesse for fornybar strøm i Europa, sier Thor Erik Grammeltvedt, seksjonssjef i Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Nedbetalte anlegg

Systemet gjør det mulig for norske vannkraftprodusenter å få ekstra betalt for kraft produsert i anlegg som er nedbetalte for flere tiår siden. Det er dermed helt forskjellig fra systemet med grønne sertifikater, hvor kun ny kraftproduksjon får støtte. En annen forskjell er at opprinnelsesgarantier er frivillige å kjøpe, mens elsertifikatene blir obligatoriske.

Ingen slager

Norske produsenter kan selge opprinnelsesgarantier til norske og utenlandske strømkunder. Men i Norge har ikke den opprinnelsesgaranterte strømmen slått an. Kun garantier tilsvarende 21,6 TWh ble solgt til norske kunder, ifølge NVE.

Strømkunder i Norge kjøpte i tillegg opprinnelsesgarantier tilsvarende 8,2 TWh fra utenlandske produsenter av fornybar kraft.

Les også: Selger miljøverdien to ganger

Varedeklarasjon

NVEs varedeklarasjon for 2010 viser at norske strømkunder som ikke kjøper opphavsgarantert kraft, ifølge systemets logikk fikk knapt 24 prosent fornybar energi i 2010. Det tilsvarende tallet i 2009 var 47 prosent.

– Den store reduksjonen i delen fornybar kraft skyldes økt eksport av opprinnelsesgarantier, redusert norsk vasskraftproduksjon og økt import av strøm sammenliknet med tidligere år, sier Grammeltvedt.

Kraftleverandører som ikke benytter opprinnelsesgarantier, må vise til NVEs varedeklarasjon for å fortelle hvordan kraften de selger blir produsert. NVEs varedeklarasjonen viser gjennomsnittlig fordeling på energikilde og brutto import for strømmen det ikke er innløst opprinnelsesgarantier for i Norge. Strømmen det er eksportert opprinnelsesgarantier for, blir merket ”ukjent” fordi man ikke vet hva slags strøm som erstatter denne kraften.

Norsk strøm er ikke ren: Halvparten er kull- og atomkraft

Grønn milliardbutikk

Vil tallfeste "grå strøm"

Les mer om: