KARRIERE

Uten jobb i snart tre år

Angelica Talley håpet å bli ansatt som byggingeniør så fort hun ble utdannet på Høgskolen i Ålesund, men i stedet har hun søkt jobb i to og et halvt år - uten suksess.
Angelica Talley håpet å bli ansatt som byggingeniør så fort hun ble utdannet på Høgskolen i Ålesund, men i stedet har hun søkt jobb i to og et halvt år - uten suksess. Bilde: Claudia Talley

I to og et halvt år har Angelica gått arbeidsledig.

– Jeg har gjort alt jeg kunne for å tilpasse meg her. Jeg forstår ikke hva mer jeg skal gjøre, sier Talley til Teknisk Ukeblad.

Byttet beite

Talley har bodd i Norge i 13 år, men kommer opprinnelig fra Latin-Amerika. Hun utdannet seg først til grafisk designer og jobbet en del med det. Etter hvert ønsket hun å bli ingeniør.

– Jeg visste at behovet for ingeniører var stort, og at det var gode jobbmuligheter, sier Talley.

Talley kom inn på en treårig ingeniørudanning i bygg ved Høgskulen i Ålesund i 2006.

Tre år senere var hun ferdigutdannet byggingeniør i vei og infrastruktur. Mens klassekameratene fikk seg jobb lenge før eksamen, har det vært mye vanskeligere for Talley.

Les også: Færre ledige uten dagpenger

Har søkt mange jobber

Hun har søkt på mange stillinger som har vært relevante for hennes utdanning de siste tre årene.

– Jeg har vært på flere intervjuer, men har aldri fått jobb. Jeg har fått tilbakemeldinger på at de fleste har vært fornøyde med mine karakterer, men har ofte pekt på andre ting. Som for eksempel at jeg ikke kan nynorsk eller at jeg ikke har noe erfaring. Men hvordan kan jeg skaffe meg erfaring hvis jeg ikke får jobb?, sier Talley.

Gjennom NAV ble hun utplassert i en lokal bedrift i byggenæringen. Etter ni måneders praksis fikk hun kontrakt. Men som følge av forandringer i bedriften ble hun sagt opp etter bare tre måneder.

– Nå blir jeg kalt til færre og færre intervjuer. Den eneste jobben jeg kan få, er servitør.

Les også: – Studentene studerer altfor lite

Navnet et hinder

– Å ansette en person i Norge koster i gjennomsnitt rundt 600 000 kroner. Arbeidsgivere er mer villige til å ansette en som lett kan bli en del kollektivet og som ligner mest på en selv, sier Jon Rogstad, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Han påpeker at når personer med utenlandsk bakgrunn opplever å ikke få jobb i Norge, handler det ofte om lite kjennskap til kvaliteten på deres utenlandske utdanning.

– Nå er situasjonen litt annerledes. Det er stadig flere som kan språket og har riktig utdanning. Men det hjelper ikke, fordi de i jobbsøkerprosessen ikke får anledning til å vise seg fram. Ofte blir de kategorisert ut fra navn og ikke ut fra kunnskaper. Det kan hindrer dem fra å få jobb, sier Rogstad.

Men det er også mange utlendinger som får seg jobb.

– Derfor er det viktig å studere kriteriene for deres suksess. Per i dag vet vi lite om hvorfor de lykkes.

Les også: Lokker ingeniører med patentkonkurranse

Slik får du jobb hos Facebook

Teknologenes hevn

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.