Utbyggere dømt for grov utroskap i lagmannsretten

– Han utnyttet sin posisjon som styreleder til å skaffe seg betydelige økonomiske fordeler over lang tid, skriver retten.

Utbyggere dømt for grov utroskap i lagmannsretten
Far og sønn ble dømt i Frostating Lagmannsrett i Trondheim. Foto: Ned Alley / Scanpix

To utbyggere i Trondheim ble fredag dømt til fengselsstraffer og inndragning av millionbeløp for grov økonomisk utroskap Frostating lagmannsrett.

En 62-årig styreleder i utbyggerselskapet Prora Eiendom As dømmes tito år og åtte måneder i fengsel og får inndratt 10,75 millioner kroner.

Hans 38-årige sønn, som var daglig leder iselskapet, er dømt til ett år og to måneder ifengsel og får inndratt 4,6 millioner kroner, ifølge dommen.

De to er nå blant annet frifunnet for grovt bankbedrageri og grove regnskapslovbrudd, som de ble dømt for i Sør-Trøndelag tingrett imars i år. 

Les også

«Han utnyttet sin posisjon som styreleder til å skaffe seg betydelige økonomiske fordeler over lang tid. Utroskapen voldte fare for tap for selskapet», skriver retten om 62-åringen.

– Vi registrerer at de to domfelte er idømt strenge fengselsstraffer, og skal nå gå nøye gjennom dommen, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

Far og sønn anket dommen fra tingretten inn for lagmannsretten.

– Anken gjelder både tingrettens bevisvurdering og lovanvendelse, idet tingretten har vurdert saken fundamentalt feil på alle sentrale punkter, sa 62-åringens forsvarer, advokat Halvard Helle, tiDagens Næringsliv.

Les også

Les mer om: