Utbrenthet er ikke en diagnose, men en normal reaksjon på stress. Her er fire tips for å unngå det

Enkle grep kan være avgjørende.

Utbrenthet er ikke en diagnose, men en normal reaksjon på stress. Her er fire tips for å unngå det
Stress er en av de vanligste årsakene til at norske arbeidstakere blir langtidssykemeldt. Bilde: Frank May/NTB Scanpix

93 prosent av norske ingeniører oppgir å være fornøyd i jobben sin, ifølge tall fra STAMI. Samtidig blir stadig flere sykemeldt på grunn av stress og utbrenthet.