LUFTFART

USA står på sitt: – Ikke grunnlag for å sette 737 Max på bakken

Amerikanske og europeiske luftfartsmyndigheter står mot hverandre.

I USA flyr Boeing 737 Max fortsatt som normalt. Her er en 737-8 fra American Airlines i ferd med å lande på LaGuardia Airport i New York tirsdag.
I USA flyr Boeing 737 Max fortsatt som normalt. Her er en 737-8 fra American Airlines i ferd med å lande på LaGuardia Airport i New York tirsdag. SHANNON STAPLETON
13. mars 2019 - 07:15

Tirsdag kveld gikk europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) til det skritt å sette Boeing 737 Max på bakken og forby det i europeisk luftrom, gjeldende fra klokka 20 norsk tid.

Easa beskriver dette som et føre var-tiltak i etterkant av Ethiopian Airlines-ulykken søndag som kostet 157 mennesker livet.

Noen timer senere kom amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) med et ganske annet budskap:

– Ikke grunnlag for flyforbud

– Vi fortsetter vår gjennomgang av alle tilgjengelige data fra operatører og piloter på Boeing 737 Max. Så langt har vi ikke funnet noen systematiske ytelsesproblemer med flytypen, og det er derfor ikke grunnlag for å sette den på bakken, uttaler fungerende FAA-sjef Daniel K. Elwell.

Denne meldinga fra FAA ble sendt ut etter at de europeiske kollegene som siste myndighet vedtok å midlertidig sette 737-8 og 737-9 Max på bakken, etter at en rekke andre myndigheter og flyselskaper hadde fattet lignende beslutninger. Eksempelvis Kina, Australia, Indonesia, Malaysia, India og Singapore.

– Det er heller ikke slik at andre lands luftfartsmyndigheter har presentert oss data som tilsier at vi skal gjøre et slikt tiltak. Dersom det avdekkes noe som påvirker flytypens luftdyktighet i undersøkelsen av Ethiopian Airlines Flight 302-havariet, vil vi ta hurtig affære, skriver FAA-sjefen.

På ett område er FAA og Easa enige: Det er fortsatt ikke kommet nok informasjon fra havariundersøkelsen i Etiopia til å trekke noen konklusjoner om ulykkesårsak.

Både ferdssskriveren og taleregistratoren (FDR/CVR) fra ulykkesflyet er funnet, og det er grunn til å tro at det vil komme fram viktig informasjon så snart de første dataene er lastet ned og analysert, enten på NTSB-laben i Washington D.C eller hos britiske AAIB Farnborough.

Under viser live-kartet fra Flightradar24 alle Boeng 737 Max-fly som er på vingene nå. Kartet er i sanntid, og du kan zoome inn og ut med + og -. Ved å klikke på fly-ikonene får du mer informasjon om flyet og flyruten.

Easa: Kan ha lignende årsak

Easas luftdyktighetspåbud tirsdag kveld (AD 2019-0051-E), peker tilbake på tiltakene som ble gjort like etter Lion Air-ulykken. I luftdyktighetspåbudet fra både FAA og Easa fra november i fjor, ble det blant annet pålagt Max-brukerne må å endre sine manualer når det gjelder prosedyrer for det som kalles «runaway horizontal stabilizer trim», der trimsystemet kan justere seg uønsket i opp til ti sekunder om gangen.

– Etter at vi nå har en ny fatal ulykke, kan det ikke utelukkes at de to har lignende årsakssammenhenger, skriver Easa som også viser til FAAs såkalte «Continued Airworthiness Notification to the International Community» (CANIC 2019-03) som kom tirsdag 12. mars.

CANIC-en gir en oversikt over tiltakene som er gjort etter Lion Air-ulykken og det pågående arbeidet med å endre design på MCAS og gjøre forbedringer på hvordan systemet aktiveres og fungerer, og hvordan dataene fra AoA-sensorene behandles. En slik softwareoppdatering skal være på plass senest i april.

«Maneuvering Characteristics Augmentation System» (MCAS) i kombinasjon med korrumperte sensordata og flygernes manglende forståelse av hvordan systemet fungerer, er pekt ut som en sannsynlig medvirkende årsak til ulykken i Indonesia som kostet 189 mennesker livet.

Flyet i Indonesia hadde en defekt AoA-sensor («angle of attack»/angrepsvinkel). Dersom flykontrollsystemet mottar feilaktig informasjon fra AoA-sensoren om stor angrepsvinkel, er det en risiko for at systemet gjentatte ganger ber horisontalstabilisatorene om å peke nesa ned. Lion Air-flyets datamaskiner trodde det var i ferd med å steile og trimmet automatisk nesestillingen nedover i kommandoer med ti sekunders varighet.

– Basert på all tilgjengelig informasjon, vurderer Easa at det kan være nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre luftdyktigheten på de to berørte flytypene. I påvente av mer informasjon suspenderer vi alle flygninger med dem, konkluderer Easa.

Produsenten selv, Boeing, har så langt hatt en ganske tilbaketrukket rolle i offentligheten, med kun tre korte meldinger i dagene etter ulykken utenfor Addis Abeba. I den siste uttalelsen gjentar Boeing at de har full tillit til 737 Max og dens sikkerhetsnivå. Selskapet uttrykker forståelse for ulike flyselskaper og luftfartmyndigheters beslutninger og understreker at de vil fortsette å holde tett kontakt med dem og sørge for at de får all tilgjengelig informasjon.

Innstilte Norwegian-avganger

Ifølge FAA er det levert til sammen 387 eksemplarer av 737 Max. Flest av dem finnes i Kina som altså var først ute med å sette flåten på bakken. Nestflest har USA, med selskapene Southwest, United og American, mens Canada er den tredje største Max-nasjonen. Også der flyr 737 Max fortsatt som normalt.

Norwegian er en av de største brukerne med sine 18 fly, og selskapet og dets passasjerer blir rammet av flyforbudet. En foreløpig opptelling NTB har gjort tidlig onsdag morgen, tyder på at minst 20 Norwegian-avganger er innstilt denne dagen. De aller fleste er flygninger til og fra Oslo lufthavn Gardermoen.

– Berørte passasjerer får direkte beskjed, mens alle andre skal forholde seg som normalt. Vi jobber med å slå sammen flygninger, så de fleste som blir berørt, får ny avgangstid samme dag, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss til NTB onsdag morgen.

Hun viser også til at man sjekke på selskapets nettsider om flyet er i rute.

Super Puma

Det er unektelig en noe spesiell situasjon som har oppstått med de ulike 737- Max-vurderingene FAA og Easa nå har gjort. Noe lignende har vi opplevd tidligere i hjemlige luftrom knyttet til Super Puma-helikoptre.

Etter Turøy-ulykken 29. april 2016 fikk H225 fra Airbus Helicopters globalt flyforbud. Men etter fem måneder opphevet Easa og FAA og flyforbudet, mens norske og britiske luftfartsmyndigheter sto på sitt fordi det på dette tidspunktet ikke var lagt fram noen funn som tilsa at den hele og fulle årsakssammenhengen var forstått. Dermed var situasjonen slik at helikoptertypen kunne fly i hele verden unntatt i Norge og Storbritannia, fram til også disse landenes myndigheter opphevet forbudet ni måneder senere.

Helikoptertypen ble også satt på bakken i Norge og Storbritannia i sju måneder i 2012 og 2013 som følge av at to EC225-helikoptre måtte nødlande i Nordsjøen med havarert hovedgirboks (MGB) med sprekk på samme sted i akslingen.

Men det er ikke alltid nordmenn og briter har vært like samstemte heller:

Da et AS332L2 Super Puma-helikopter havarerte i sjøen to nautiske mil vest for Sumburgh lufthavn på Shetland i august 2013, og tok livet av fire mennesker, konkluderte britene slik: «Ettersom ulykkesårsaken ikke er kjent, anbefaler vi som føre var-tiltak at alle Super Puma-helikoptre blir midlertidig suspendert». Nordmennene brukte samme argument men landet på en diametralt forskjellig konklusjon: «Siden årsaken foreløpig er ukjent, vil man ikke ta noen aksjoner».

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.