Tror miljøkrav vil gi arbeidsplasser. – Norge, EU og Kina vil lede an

Norge vil være miljølaboratorium for framtidas shipping, tror Kongsberg Gruppen.

Tror miljøkrav vil gi arbeidsplasser. – Norge, EU og Kina vil lede an
Kongsberggruppen ser på norskekysten som et laboratorium for nye og mer bærekraftige løsninger for skipsfarten. Digitalisering er selvsagt en viktig del av verktøykassa. Foto: Kongsberg Digital

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i litt ulike deler av maritim næring om hva som preget det siste tiåret, og hvilke trender de ser framover. Konserndirektør Geir Håøy svarer for Kongsberg Group.