Tre grunner til å si ja til havvind på Siragrunnen

DEBATT: Zero er uenige med Naturvernforbundet.

Tre grunner til å si ja til havvind på Siragrunnen
Zeros Siri Hall Arnøy mener Norge bør si ja til havvind på Siragrunnen, men med strenge betingelser. Bilde: Siragrunnen
  • Av Siri Hall Arnøy, fagansvarlig for fornybar energi og nett i Zero

På TU.no den 1. januar gir Lars Haltbrekken en rekke argumenter for at NVE bør si nei til havvind på Siragrunnen.

Her er tre grunner for å si ja:

1: Målrettet klimaprosjekt

Vi bygger ut fornybar energi for å erstatte fossilt og kutte klimagassutslipp.

Siragrunnen-prosjektet er planlagt for å levere strøm til petroleumsproduksjon, og vil dermed erstatte fossil energibruk.

Det er med andre ord et målrettet klimaprosjekt.

2: Mulig næring

Havvind er i stor vekst i verden - og det er en mulig framtidsnæring for Norge.

Å bygge prosjekter i Norge kan gi et viktig bidrag til at norsk leverandørindustri kan få et hjemmemarked og ta en posisjon i havvindindustrien.

3: Avbøtende tiltak

NVE har mulighet til å pålegge en rekke avbøtende tiltak - som ifølge den miljøfaglige utredningen (side 74) kan få utbyggingen ned til klassifisering liten-middels negativ konsekvens, dersom en også velger alternativet med de største enkeltturbinene på 8 MW.

Enkelte av de foreslåtte tiltakene, som overvåkning med radar/ornitolog og stenging av vindmøller for å unngå kollisjoner med trekkfugl, er nye i norsk sammenheng men har påvist god effekt i bruk i andre land.

Et ja til Siragrunnen må selvfølgelig være et ja med strenge betingelser.

Les også:

Nå blir Norge eneste land i Norden uten havvindpark  

Her vil de etablere Norges første «havvindfabrikk»  

Denne flytende havvindmøllen kan bli sjøsatt i Norge