Stopper utlevering av hydrogenbiler etter Uno-X-eksplosjonen

Toyota og Hyundai stanser utleveringen midlertidig, men satsingen på hydrogenbiler skrider frem som før.

Stopper utlevering av hydrogenbiler etter Uno-X-eksplosjonen
Toyota Mirai på en av fire hydrogenfyllestasjonene i Hamburg. Bilde: Per Erlien Dalløkken

De to norske leverandørene av hydrogenbiler har stoppet utleveringen i påvente av mer informasjon om eksplosjonen mandag.

En hydrogentank førte til en kraftig eksplosjon på Uno-X-stasjonen i Sandvika, og hydrogenselskapet Nel har stengt i alt ti stasjoner etter ulykken. De to resterende stasjonene i Norge, som befinner seg i Bergen og Hvam i Akershus, er blant de stengte.

Informasjonssjef i Toyota Norge, Espen Olsen, sier til TU at de har stoppet utlevering av hydrogenbiler, og tilbyr eiere å låne en annen bil gratis mens fyllestasjonene er stengt.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde på Uno-X stasjonen ennå, så vi ønsker ikke å spekulere. Men vi stopper utleveringen inntil vi har fått vite hva som har skjedd, samt av praktiske hensyn siden det ikke er mulig å fylle drivstoff nå, sier Olsen.

– Endrer ikke vårt syn på hydrogen

Ulykken legger foreløpig ingen hindre for Toyotas satsing på hydrogenbiler, ifølge informasjonssjefen.

– Dette endrer ikke vårt syn på hydrogen, og det er viktig for oss å påpeke at hydrogenbiler er minst like sikre som vanlige biler. Selve hydrogentankene er så robuste at du skal kunne skyte på dem med pistol uten å slå hull i dem.

Olsen legger til at alle hydrogenkomponentene er plassert på utsiden av karosseriet, slik at ved en eventuell lekkasje vil det stige opp i luften og forsvinne raskt.

Les også

Toyota Norge kjenner ikke til liknende hendelser ved hverken hydrogenbiler eller -fyllestasjoner.

– Vi er veldig trygge på at vi vil komme tilbake til en normalsituasjon etter ulykken hvor vi gjenopptar utleveringen, sier Olsen.

Ingen steder å fylle drivstoff

Toyota planlegger å selge om lag 20 hydrogenbiler i Norge i år. Hittil har de solgt 7.

At de nå stopper utleveringen vil få en viss økonomisk konsekvens for selskapet, siden det koster en del å leie ut biler til Toyota Mirai-eierne som nå ikke har noe sted å fylle drivstoff.

Toyota jobber nå med neste generasjon i hydrogenbilserien, og bygger en ny fabrikk i Japan. Den nye modellen skal etter planen settes i produksjon i løpet av 2020, og volumet økes fra 3000 til 30.000 biler.

Hydrogenbileiere i Norge

Tallene er oppdatert 31. mars 2019:

Akershus: 56
Buskerud: 26
Hordaland: 20
Oslo: 50
Telemark: 1
Trøndelag: 5
Vestfold: 1
Østfold: 1

Kilde: OFV

Markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai bekrefter at også de har satt utleveringen av hydrogenbiler på vent.

Det er kun Toyota og Hyundai som leverer hydrogenbiler i Norge.

Stenbo slår fast at det ikke er grunn til å sette spørsmålstegn ved sikkerheten i deres hydrogenbiler etter ulykken, og at Hyundai's fabrikker og systemer er tilrettelagt for å fortsette serieproduksjonen av hydrogenbiler.

– Hva blir konsekvensene av at dere nå stopper utleveringen?

– Først må en finne årsaken bak ulykken. Deretter må fyllestasjonene åpne, og da vil vi gjenoppta utleveringen av hydrogenbiler, svarer markedsdirektøren.

I motsetning til Toyota har ikke Hyundai et mål om bilsalg per år i Norge - de selger til dem som vil ha.

Slakter hydrogenbiler 

DNV-GL har slaktet hele hydrogenbilsatsingen, med en knusende rapport til regjeringen tidligere i år.

DNV GL tror at både elbiler og hydrogenbiler vil være billigere å eie enn fossilbiler innen 2025, men at hydrogenbiler vil være dyrere om man ser innkjøpspris og driftskostnader samlet.

I fjor ble det solgt 54 hydrogenbiler i Norge, likt fordelt mellom Toyota Mirai og Hyundai Nexo. Året før ble det solgt 57.

I Norge har vi totalt 160 hydrogenbileiere, ifølge de siste tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Les også