Elbil vs hydrogenbil

Ny rapport til regjeringen: Null tro på hydrogenbiler

DNV GL setter spikeren i kista for personbiler på hydrogen.

Elbilen har vunnet og hydrogenbilen blir for kostbar. Det er rådet til regjeringen fra DNV GL som har sett på bruk og produksjon av hydrogen i Norge fram mot 2030. Bilen på bildet er en Hyundai Nexo.
Elbilen har vunnet og hydrogenbilen blir for kostbar. Det er rådet til regjeringen fra DNV GL som har sett på bruk og produksjon av hydrogen i Norge fram mot 2030. Bilen på bildet er en Hyundai Nexo. (Foto: Marius Valle)

DNV GL setter spikeren i kista for personbiler på hydrogen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

DNV GL tror at både elbiler og hydrogenbiler være billigere å eie enn fossilbiler innen 2025, men at hydrogenbiler vil være dyrere om man ser innkjøpspris og driftskostnader samlet.

Det er konklusjonen i en ny rapport som DNV GL har laget på oppdrag fra regjeringen.

– Dere har åpenbart ikke tro på at hydrogen til personbiler slår an?

– Nei, det stemmer. Økonomiske analyser tilsier at elbiler totalt sett vil være billigere enn hydrogenbiler i overskuelig fremtid. Det er også andre betraktninger som tilsier at elbiler blir dominerende. Elbiler er billigere i drift, og det er lettere å lade elbiler enn å fylle hydrogenbiler. Det viktigste er nok at Norge har kommet så langt i å innføre elbiler, mens hydrogenbiler henger langt etter, sier leder for rapportarbeidet, Jørg Aarnes i DNV GL. 

Elvestuen vil fortsatt bygge fyllestasjoner

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har gjennom mange år vært en ivrig hydrogen-tilhenger. Han får i dag overlevert rapporten på regjeringens innspillskonferanse om hydrogen. Da Elvestuen i 2017 ble tildelt hydrogenprisen sa han i takketalen at «Norge er verdensledende på elbiler, og vi må fortsatt være verdensledende på introduksjonen av hydrogen som drivstoff». 

I august måtte Hyop måtte legge ned driften og stenge sine fem fyllestasjoner. Dermed er det fire hydrogenfyllestasjoner for personbiler igjen i Norge (Trondheim, Bergen, Sandvika, Skjetten).

Hydrogenbiler på markedet

Det er solgt 140 hydrogenbiler og 178.000 elbiler i Norge (jan. 2019).

Toyota Mirai lanserte i 2014 den første hydrogenbilen på det norske markedet. 

Hyundai har siden lansert ix35 og Nexo.

Honda Clarity og Mercedes GLC F-Cell er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

Audi, BMW og KIA har annonsert at de vil levere hydrogenbiler innen utgangen av 2020.

Toyota solgte 3.000 hydrogenbiler globalt i 2017, men har et mål 30.000 solgte årlig tidlig i 2020-årene, ifølge Bil24.

«Dette er likevel relativt beskjedent tatt i betraktning at Toyota selger rundt 9 millioner biler i året», skriver DNV GL i sin rapport.

Kilde: DNV GL

Men Elvestuen mener fortsatt at staten må legge til rette for et fyllenett som inkluderer personbil.

– Personbilen er viktig for å få fram ny teknologi innen brenselsceller som vi trenger. Selv om elbilene vil ta stordelen av privatmarkedet, mener jeg at vi fortsatt skal tilrettelegge for hydrogenbiler — og det gjør vi, sier Elvestuen og viser til at Enova i desember ga støtte til fire nye stasjoner i regi av UnoX. 

Vil ha nettverk av fyllestasjoner

Så sent som i september lovte Elvestuen at Enova skal få penger til å støtte bygging av 30 fyllestasjoner i Norge, ifølge Dagsavisen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil fortsatt prioritere å bygge et nett av fyllestasjoner for hydrogenbiler i Norge. Bilde: Peder Qvale

– Ja, vi skal bygge ut nettverk for fyllestasjoner for hydrogen. Foreløpig er stasjonene sentrert rundt Oslo, Bergen og Trondheim, men vi må også ha fyllemuligheter mellom de store byene. Innen tungtransport er potensialet stort, og jeg mener det også er rom for hydrogenbiler i personbilmarked, sier Elvestuen til Teknisk Ukeblad.

I januar 2019 var det registrert ca. 140 hydrogenbiler i Norge. I fjor ble det solgt totalt 51 hydrogenbiler i Norge, sju prosent færre enn året før. «Til sammenligning finnes det 178 000 elbiler per oktober 2018, til tross for at hydrogenbiler har samme avgiftsfritak som elbiler», skriver DNV GL i sin rapport.

«DNV GL har lagt til grunn at det vil være et begrenset opptak av hydrogen-personbiler. Forbruk for hydrogen-personbiler er derfor ikke tatt med i beregningen», heter det i rapporten.

 

Lastebiler og busser på hydrogen i 2030

DNV GL støtter Elvestuens syn på hydrogen i tungtransport:

– For tungtransport er situasjonen en annen. Lange kjørestrekninger og tung last krever mye batteri, som er tungt og tar mye plass. For Asko var det viktig å ikke ta opp for mye lasteplass, og de landet derfor på hydrogenlastebiler. I tillegg gir hydrogen lengre rekkevidde. Det er ikke like kritisk for personbil, sier Jørg Aarnes.

Rapporten anslår at man i 2030 vil trenge 56 000 tonn hydrogen i året til transportformål. Tunge lastebiler utgjør omtrent halvparten av dette. Maritim sektor utgjør omtrent 30 prosent. Til sammenligning er dagens hydrogenforbruk i transport er bare noen få titalls tonn.

«DNV GL anser langdistansebusser og tungtransport som de to segmentene innen veitransport der hydrogen har størst potensial i Norge innenfor den gitte tidsperioden», konkluderer rapportforfatterne. 

 

Totalkostnad ved eierskap av personbil (NOK/km) for ulike teknologier i Norge frem mot 2030. Kapitalkostnaden for innkjøpspris og infrastruktur er diskontert over 15 år til 6 prosent rente. Drivstoffkostnaden er basert på prognoser fra Circle K og NVE. For hydrogen er kostnaden basert på produksjon ved elektrolyse fra fornybar strøm. Total kjørelengde er basert på gjennomsnittet for en personbil i Norge per 2017. Illustrasjon: DNV GL

Kommentarer (71)

Kommentarer (71)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå