SAMFERDSEL

Tog: Disse åtte prosjektene vil de prioritere

Vil ha bedre nettdekning og oppstart av gigantprosjekt.

Nå kan det snart bli mulig å få en sammenhengende arbeidsøkt på toget.
Nå kan det snart bli mulig å få en sammenhengende arbeidsøkt på toget. Joachim Seehusen

Tidligere denne måneden presenterte Vegvesenet sin prioritingsliste over 16 veiprosjekter.