SAMFERDSEL

To type feil står for 80 prosent av forsinkelsene på jernbanen. Den ene vil nesten forsvinne med nytt signalanlegg

Feil med sporveksel eller deteksjon av tog står for de aller fleste problemene på norsk jernbane. Signalanlegget står kun for 15 prosent.

Det er en stor jobb å skifte ut komponentene på jernbanen når noe går i stykker.
Det er en stor jobb å skifte ut komponentene på jernbanen når noe går i stykker. Foto: Øystein Grue/ Bane Nor

Natt til onsdag førte skinnebrudd i en sporveksel til store forsinkelser i togtrafikken i Osloområdet. Feilen, som går under kategorien sporvekselfeil, er langt fra uvanlig, og står for cirka 40 prosent av feilene i infrastrukturen på norsk jernbane. De neste 40 prosent skyldes deteksjonsfeil.