INDUSTRI

To norske næringsklynger har blitt «Global Centre of Expertise»

Norges høyeste nivå for næringsklynger.

Sørlandsidyll: Tre store leverandører av boretårn holder til på Sørlandet og er kjernen i klyngen med 60 andre selskaper.
Sørlandsidyll: Tre store leverandører av boretårn holder til på Sørlandet og er kjernen i klyngen med 60 andre selskaper.Bilde: Anders J. Steensen
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
18. juni 2014 - 14:52

Om Klyngearbeidet

 • Nærings- og Fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer klyngeprogrammet og har i år bevilget 150 millioner kroner til driften.
 • Bedriftene bidrar selv med en vesentlig del av finansieringen av aktivitetene
 • Klyngeprogrammet drives av Innovasjon Norge med Siva og Forskningsrådet som partnere
 • En klynge består av bedrifter, universiteter, forsknings- og utviklingsmiljøer som inngår et forpliktende samarbeid for å forsterke samarbeidsbasert utvikling, innovasjonsevne og konkurransekraft
 • Det blir nå 20 Arena-prosjekter, 12 NCE og 2 GCE

Klyngeprogrammene:

Arena: Klynger med nyetablerte og/eller umodne samarbeidsinitiativ, men med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling basert på samarbeid. Selve klyngen kan være relativt liten og primært ha en regional posisjon, eller være større og ha en nasjonal posisjon.

NCE: Klynger med en etablert organisasjon med velutviklede tjenester, partnere med erfaringer og oppnådde resultater fra samarbeidsprosjekter, veletablert nasjonal posisjon og videre vekstpotensial.

GCE: Klynger med en velfungerende klyngeorganisasjon, en kritisk masse med partnere med høy interaksjon på et bredt strategisk aksjonsområde, forankret i et velfungerende innovasjonssystem, og med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.

Næringsminister Monica Mæland fikk æren av å fortelle at to NCE-er har rykket opp til det nye nivået, GCE, innenfor det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

 – Det er ikke tilfeldig at det er maritim- og boreteknologi-klyngene som når opp. De har lenge vært våre fremste. Det er imponerende det de har fått til, sier næringsminister Monica Mæland til Teknisk Ukeblad.

Globale muskler

Hun understreker at det har vært en veldig grundig evaluering av både norske og utenlandske eksperter før de to ble veid og funnet tunge nok.

– Med GCE har vi utviklet et program som gir dem ytterligere muskler til å konkurrere i et globalt marked, sier Mæland videre.

Les også: Klyngekultur hylles som norsk suksessoppskrift

Ringvirkninger

Hun bedyrer at GCE ikke er an anerkjennelse som skal smøres tynt ut over.

– Det henger høyt og det er klare krav som skal tilfredsstilles. Om vi kan løfte flere av våre NCE-er opp, gjenstår å se, sier hun.

Mæland håper de to GCE-ene kan bidra til enda mer teknologi- og kompetanseoverføring til andre næringer og områder, og ikke bare langs kysten.

Leder for det som nå er blitt GCE Blue Maritim, Per Erik Dalen, sier at klyngen nå får enda høyere status utenfor landets grenser.

Muligheter

– Det kan åpne for nye muligheter, ikke minst på forskningssamarbeid i EU og i andre områder, sier Dalen til TU.

NCE NODE-leder Anne Grete Ellingsen sier at GCE-statusen betyr enormt mye i form av anerkjennelse av alt det arbeidet som legges ned i boreteknologiklyngen på Sørlandet.

NODE er forkortelse for Norwegian Offshore and Drilling Engineering og består av rundt 60 bedrifter med over 8.000 ansatte og omsetning på ca. 40 milliarder kroner.

Resultatene står i kø for klynge på Sør-Vestlandet: «For snart tre år siden ble en snedig plan lagt»

Trofast: Olympic Shipping sørger for jevn belastning for Kleven. På to år er seks skip bestilt eller bygget. Her fylles LNG på Rem Leader i november.
Maritm nyskaping: Klyngen på Sunnmøre ligger i front på maritim side, nå også med GCE-status. Tore Stensvold

Roboter og sveiseautomater

– Vi vil jobbe enda tettere med oljeselskapene internasjonalt. Kostnadene må ned, og der mener vi å ha mye å tilføre, blant annet ved mer robotisering og automatisering, sier Ellingsen til TU.

De tre store leverandørene av borepakker, Aker Solutions, National Oilwell Varco og Cameron, har til sammen mellom 70 og 90 prosent av verdensmarkedet for offshore boreteknologi.

Veldig mye av utstyret produseres av underleverandører i blant annet Baltikum og settes sammen i Norge.

– Vi ser på mer automatisert produksjon og sveising som gjør at vi kan produsere mer hjemme, sier Ellingsen til TU.

Smartere

Det setter næringsminister Mæland stor pris på.

– Vi er et høykostland. Skal vi klare oss i konkurransen ute, må vi gjøre ting smartere. Det er klyngene gode arenaer for, sier statsråden til TU.

Ettersom to NCE-er rykker opp, er det åpnet for to nye NCE-er, en innen maritim industri og en i mediesektoren.

Maritime Clean Tech West, med utgangspunkt på Stord og Sunnhordland, rykker opp og blir NCE Maritime Clean Tech.

Leder for NCE Maritime Clean Tech, Hege Økland, strålte som en sol og sier at de har ambisjoner om å komme med de mest miljøvennlige løsninger for maritim industri.

– NCE-statusen er god hjelp videre, sier hun.

Les også: – Finn en løsning uten folk i Nordsjøen. Da er problemet løst

Framtid: Næringsminister Monica Mæland tror GCE-instituttet kan bidra til å styrke Norges konkurransekraft internasjonalt også i andre næringer.
Framtid: Næringsminister Monica Mæland tror GCE-instituttet kan bidra til å styrke Norges konkurransekraft internasjonalt også i andre næringer. Tore Stensvold

Erkjenner farskap

BI-professor Torger Reve kalles gjerne klyngesamarbeidets far i Norge. Klyngeteorien lanserte han i 1992, uten at så mange brydde seg da, Det tok mange år før det ble en etablert sannhet.

Han sådde også frøet til det som nå er blitt til Global Center of Expertise.

Han er stolt av farskapet, og glad for at tre damer, statsminister Erna Solberg, næringsminister Monica Mæland og Kjersti Kleven fra Norsk Industri og Kleven-konsernet, har drevet tankene framover. Denne gangen tok det bare to år.

– Når driftige vestlandsdamer bestemmer seg, skjer det noe, sier Reve.

Fra Ellingsøy til Shanghai

Han er overbevist om at ny innovasjon, kunnskap og kompetanse dyrkes fram gjennom klyngesamarbeid og tøffe krav.

I og med at Norge aldri kan konkurrere på billig produksjon og lav pris, må vi opp i verdikjeden gjennom innovasjon og nytenking.

Han fortalte at han hadde besøkt kompressorbedriften Sperre på Ellingsøy utenfor Ålesund. Han menet det var oppsiktsvekkende – men også illustrerende – at en liten produsent kan levere kompressorer til skip som bygges i lavkostlandet Kina.

Det sier noe om innovasjonsevne og hvordan det går an å skaffe seg teknologiske fortrinn.

Far: I 1992 ble klyngebegrepet lansert av Torger Reve.Ii 2012 lanserte han ideen om et enda høyere nivå, Global Centre of Expertise. I 2014 er det en realitet.
Far: I 1992 ble klyngebegrepet lansert av Torger Reve. I 2012 lanserte han ideen om et enda høyere nivå, Global Centre of Expertise. I 2014 er det en realitet. Tore Stensvold

Norge og Ulsteinvik

– Næringslivets muligheter er uendelige, sier Reve, som har stjålet og omskrevet et sitat.

I Reve-språk lyder det: Jeg vet ikke hva vi skal leve av om 100 år, men vi skal levere det fra Norge.

Han innrømmer at det er stjålet fra Gunvor Ulstein og satt in Norge i stedet for Ulsteinvik.

Les også:

– Ingeniører leverer fem på, HR og kommunikasjon leverer fem over  

– Fagfolkene må bruke tid på teknologi, ikke byråkrati  

Dette er nøkkelen for å lykkes med innovasjon

 

Utvidet fokus

GCE Blue Maritim-leder Per Erik Dalen mener at er viktig å utvikle dagens sterke posisjon innenfor avanserte spesialskip, samtidig som aktiviteten utvides til nye områder.

- Biomarine næringer, mineralutvinning på havbunnen og havbasert fornybar energi har alle et betydelig potensial der vi bare er i startfasen. Jeg er sikker på at klyngen på Møre vil gripe og utnytte disse mulighetene i havrommet, sier han.

Definerte satsingsområder i GCE BLUE Maritime:

 • Avanserte subseaoperasjoner
 • Klima, miljø og HMS
 • Globale kunnskapskoblinger
 • Havrommets muligheter (som biomarine næringer, mineralutvinning og fornybar energi)
 • Virtuelle prototyper og simulering
 • Prosessinnovasjoner og insourcing
 • Globale SMB-suksesser

Nye noder

NODE-klyngen har laget en plan for framtidige satsingsområder. Anne Grete Ellingsen peker spesielt på kostnadskutt for oljeselskapene samt å bruke kompetansen på flere områder, ikke mints havvind og miljø.

-Vi kan mye om vannrensing via boreprosesser og behandling av boreslam og forrensetvann, påpeker Ellingsen.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.