Tester 100 prosent biodrivstoff på et tankskip: Frityrolje på tanken erstatter marin diesel

Det svenske rederiet Stena Bulk.

Tester 100 prosent biodrivstoff på et tankskip: Frityrolje på tanken erstatter marin diesel
Her bunkrer Stena Immortal 250 tonn biodrivstoff, produsert fra brukt steke- og frityrolje. levert av Goodfuels i Nederland. Foto: Stena Bulk

Kjemikalie/produkttankskipet Stena Immortal skal i løpet av en 10-dagersperiode seile utelukkende på biodrivstoff laget av brukt steke- og frityrolje.