KARRIERE

En tidligere, midlertidig ansatt går rettens vei for å få fast jobb i Tekna

Ingeniørorganisasjonen Tekna er saksøkt av en tidligere ansatt.
Ingeniørorganisasjonen Tekna er saksøkt av en tidligere ansatt. Bilde: Terje Hassel/Tekna

Ingeniørorganisasjonen Tekna har sterke meninger om fortrinnsretten og midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv. Nå møter de seg selv i døra.

En tidligere, midlertidig ansatt i organisasjonen har gått rettens vei for å få fast jobb i Tekna.

Tirsdag møtes de i Oslo tingrett, dersom de ikke klarer å bli enige.

Mannen hevder han var ulovlig, midlertidig ansatt hos Tekna og krever  fortrinnsrett til en fast stilling. Han krever i tillegg erstatning etter rettens skjønn.

Krever fortrinnsrett

Mannen begynte i Tekna høsten 2016 og jobbet deltid ut 2017 på organisasjonens servicesenter. I slutten av november 2017 skal han ha fått muntlig beskjed om at han ikke ville få forlenget sin midlertidige stilling «av budsjettmessige årsaker».

Fem dager etter at han ble orientert om at han ikke ville få fornyet kontrakt, lyste så organisasjonen ut to stillinger innen resepsjon/sentralbord og medlemsservice.

Mannen søkte på stillingen og krevet fortrinnsrett til denne. Han var på to intervjuer, men fikk imidlertid ikke jobben.

Under det andre intervjuet, skal organisasjonen ha opplyst at han ikke fikk jobben, fordi han ikke var kvalifisert.

Mannen svarte med å saksøke Tekna i mars i år. Informasjonen kommer frem i en rekke rettsdokumenter Teknisk Ukeblad har fått innsyn i hos Oslo tingrett.

Sterke meninger om fortrinnsretten

Organisasjonen Tekna har sterke meninger om både midlertidige ansettelser og fortrinnsretten.

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt at organisasjonen mener arbeidsgivere bruker en rekke metoder for å vri seg unna oppsagtes fortrinnsrett til nye stillinger.

– Vi mistenker at flere arbeidsgivere definerer krav til nye stillinger, som de som har hatt stillingene tidligere ikke kan fylle, uttalte Tekna-advokat Frode Rognsaa til Teknisk Ukeblad i fjor høst.

De mener blant annet at fortrinnsretten i norsk arbeidsliv i praksis er ikke-eksisterende, til tross for tydelig lovfesting. Årsaken er at arbeidsgiverne ikke er interessert i å praktisere ordningen slik den var tiltenkt.

– Jeg vil ikke kommentere saken annet enn at jeg synes det er trist at det har gått så langt. Jeg trodde virkelig at Tekna ville ta mitt krav seriøst nettopp på grunn av juridisk avdelings syn på dette med fortrinnsrett, skriver mannen som har saksøkt Tekna i en sms til Teknisk Ukeblad.

– Ulovlig midlertidig ansatt

Mannen som har saksøkt Tekna hevder over retten at han var ulovlig, midlertidig ansatt i organisasjonen.

Årsaken er at det i kontraktene ikke var angitt hvorfor stillingen var midlertidig, slik loven krever.

Han hevder også at han var midlertidig ansatt lenger enn det loven tillater.

Etter at de ble saksøkt har Tekna argumentert for at arbeidsforholdet hadde sammenheng med en arbeidstopp på servicesenteret på grunn av innføring av nytt medlemssystem.

Den ansatte hevder at datasystemet var ferdig innført før han startet.

Han hevder at han gjennom hele arbeidsforholdet gjorde ordinære arbeidsoppgaver på organisasjonens servicesenter. Dette var ikke av «midlertidig karakter», som er én av tingene som åpner for midlertidig ansettelse, ifølge mannen.

Partene er også uenig om hvilken stillingsprosent mannen hadde. Tekna mener han hadde 56 prosent stilling, mens den tidligere ansatte har beregnet stillingsprosenten til 67 prosent på grunnlag av timelister og organisasjonens arbeidstidsbestemmelser.

Mannen hevder også at han ikke fikk skriftlig varsel om at kontrakten ikke ble forlenget, slik loven krever dersom et arbeidsforhold har var i mer enn ett år.

– Var fullt lovlig

Tekna mener de ikke har gjort noe galt og at de må frifinnes.

De mener at en midlertidig, timebetalt deltidsansatt ikke har fortrinnsrett til en 100 prosent stilling.

Organisasjonen argumenterer overfor retten med at det var fullt lovlig å engasjere mannen midlertidig på grunn av en tidsavgrenset og uforutsigbar arbeidstopp.

De er enige med saksøkeren i at det skulle vært angitt i kontrakten hvorfor stillingen var midlertidig, men at dette er en«ordensregel» som ikke får noen «materielle konsekvenser».

De peker også på at det var en «ordensregel» at mannen skulle vært skriftlig orientert om arbeidsforholdets slutt.

– Opptatt av reglene i arbeidslivet

Teknisk Ukeblad har bedt Tekna kommentere tvisten og hvordan det er å bli saksøkt for å ha brutt fortrinnsretten.

– Tekna er som arbeidstakerorganisasjon opptatt av reglene i arbeidslivet. Dette kjemper vi for hver eneste dag. Som arbeidsgiver for egne ansatte er vi naturlig nok opptatt av å ha gode og ryddige interne prosesser, også når vi ansetter nye kolleger. Et ledende prinsipp for Tekna har alltid vært kompetanse. Dette gjør oss både til en attraktiv arbeidsgiver og fagforening, skriver Tekna-generalsekretær Ivar H. Kristensen i en epost.

– Av hensyn til at saken nå skal prøves for retten, kan jeg ikke gå detaljert inn i den, men jeg kan bekrefte at det dreier seg om en ekstrahjelp som var engasjert på timesbasis i en begrenset periode mens han var student som har krevd fortrinn til en fast 100 prosent stilling hos Tekna. Tekna bestrider at det er grunnlag for fortrinnsrett og det er derfor nå ryddig at retten tar stilling i denne saken, fortsetter han.

Den midlertidige ansattes prosessfullmektig advokat Terje Gerhard Andersen  i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ønsker ikke å kommentere saken nå før hovedforhandlingen. 

Arbeidsrettssaken starter etter planen i Oslo tingrett 22. mai og går over to dager.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.