Tauet som skal hindre dødsulykker hvis det ryker

Wilhelmsen Ships Service har utviklet et fortøyningstau med sikkerhetsbarriere – et tau i tauet.

Tauet som skal hindre dødsulykker hvis det ryker
Veronika Aspelund har vært med på utviklingen av Snap Back Arrestor i Timm Ropes. Nå er hun Business Manager Ropes i Wilhelmsen, som overtok Timm i 2016. Foto: Wilhelmsen

Hvert år ryker fortøyningstau som skader og dreper mannskap på skip.