Skip med åpne scrubbere

Svovel: Suez-kanalen forbyr åpne scrubbere

Kanalmyndighetene tillater ikke å slippe ut svovelholdig vaskevann.

I 2015 ble Suez-kanalen utvidet slik at kapasiteten er nær doblet.  Fra  1. januar 2020 kan ingen skip bruke åpne eksosvaskesystemer og slippe ut lavsvovelsyre i kanalen. De må skiftet til lavsvoveldrivstoff.
I 2015 ble Suez-kanalen utvidet slik at kapasiteten er nær doblet. Fra 1. januar 2020 kan ingen skip bruke åpne eksosvaskesystemer og slippe ut lavsvovelsyre i kanalen. De må skiftet til lavsvoveldrivstoff. (Bilde: Wiki)

Kanalmyndighetene tillater ikke å slippe ut svovelholdig vaskevann.

Fra 1. januar 2020 er det ikke tillatt å bruke drivstoff med mer enn 0,5 prosent svovel.  Alternativt kan skip bruke tungolje med 3,5 prosent svovel, men eksosen må renses – eller vaskes – i scrubbere om bord.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå