Svovel: Suez-kanalen forbyr åpne scrubbere

Kanalmyndighetene tillater ikke å slippe ut svovelholdig vaskevann.

Svovel: Suez-kanalen forbyr åpne scrubbere
I 2015 ble Suez-kanalen utvidet slik at kapasiteten er nær doblet. Fra 1. januar 2020 kan ingen skip bruke åpne eksosvaskesystemer og slippe ut lavsvovelsyre i kanalen. De må skiftet til lavsvoveldrivstoff. Bilde: Wiki

Fra 1. januar 2020 er det ikke tillatt å bruke drivstoff med mer enn 0,5 prosent svovel.  Alternativt kan skip bruke tungolje med 3,5 prosent svovel, men eksosen må renses – eller vaskes – i scrubbere om bord.