Svensk nei til felles sertifikatmarked

Svensk nei til felles sertifikatmarked
Sosialdemokratene i Sverige er ikke fornøyde med ambisjonsnivået i sertifikatavtalen som foreligger med Norge. Bilde: colourbox.com

Årsaken er at partiet ikke synes ambisjonsnivået i den avtalen som foreligger, og som svenske Riksdagen skal ta stilling til, er høyt nok.

– Slik avtalen er utformet, innebærer det at Sverige låser seg fast til et uforandret ambisjonsnivå på 25 TWh fornybar elektrisitet fra 2002 til 2020. Vi beklager at regjeringen ikke tok muligheten til å høyne sine ambisjonsnivåer når det felles sertifikatsystemet med Norge ble framforhandlet, sier Sosialdemokratenes næringspolitiske talsperson Lars Johansson i en pressemelding.

Ikke mot

Sosialdemokratene presiserer at de ikke har noe i mot planene om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige, snarere tvert om.

– Gjennom elsertifikatsystemet har Sverige hatt gode forutsetninger for å gjennomføre en kraftig utbygging av så vel vindkraft som bioenergi, og vi ser ingen prinsipielle problemer med å innføre et felles sertifikatsystem med andre land, sier Johansson.

Ny avtale

Likevel avviser partiet regjeringens proposisjon, og ber den fremforhandle en ny avtale med Norge.

– Vi ber regjeringen legge fram en ny proposisjon om felles sertifikatsystem som innebærer en forhøyet ambisjon for utbygging av den fornybare elproduksjonen i Sverige til 30 TWh fornybar elektrisitet fram til 2020, sier Johansson.

Ifølge Montel må den svenske mindretallsregjeringen ha støtte fra minst ett parti for å få flertall for forslaget.

Les også: Forbereder seg på sertifikatbråk

Sertifikatavtale med forbehold

– Halvparten havner i Norge

Les mer om: