Styrker oljevernet i Vest-Finnmark

Styrker oljevernet i Vest-Finnmark
Oljeindustrien og kommunene i Vest-Finnmark er enige om at personell, utstyr og fartøy fra regionen kan brukes ved oljevernaksjoner. Bilde: Elisabeth Kjønø

– Avtalen bidrar til å styrke den totale beredskapen utenfor Finnmarkskysten ytterligere, sier administrerende direktør Sjur W. Knudsen i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Viktig

Avtalen innebærer at NOFO kan benytte personell, utstyr og fartøy fra Vest-Finnmark Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) ved oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen i Vest-Finnmark.

– Oppstart av Goliat er ikke langt unna, samtidig som det er utsikt til økt petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Da er tilgang til lokale ressurser en viktig byggestein i arbeidet med å utvikle en mest mulig robust og effektiv oljevernberedskap i våre nordlige havområder, sier Knudsen.

Øvelser

Ifølge avtalen skal IUA sammen med NOFO eller Kystverket gjennomføre minst to årlige øvelser innen praktisk oljevern og ledelse.

Vest-Finnmark IUA består av de sju kommunene Loppa, Hasvik, Alta, Kautokeino, Kvalsund, Hammerfest og Måsøy.

Les også: Snur rumpa til oljesøl

Skal selge norsk oljevern i Texas

Svenskelensa reddet dagen

Les mer om: