Strategidirektøren i Avinor har måttet se langt fremover under koronakrisen

– Det har krevd en helt egen dristighet i scenarioene, sier Margrethe Snekkerbakken.

Strategidirektøren i Avinor har måttet se langt fremover under koronakrisen
Margrethe Snekkerbakken er konserndirektør for strategi og klima i Avinor. Foto: Avinor

I spalten «Lederliv» stiller Karriere360 ledere i norske teknologiselskaper en rekke spørsmål om hvordan de opplever lederhverdagen og hvordan de ser på seg selv som ledere.