KRAFT

Strålevernet: Kan bli betydelige radioaktive utslipp fra Johan Sverdrup

Etterlyser mer informasjon fra Statoil.

Naturlig forekommende radioaktive komponenter vil slippe ut fra Johan Sverdrup, skriver Statoil i sin konsekvensutredning, uten å presisiere hvilke og i hvilke mengder.
Naturlig forekommende radioaktive komponenter vil slippe ut fra Johan Sverdrup, skriver Statoil i sin konsekvensutredning, uten å presisiere hvilke og i hvilke mengder. Bilde: Statoil
Øyvind LieØyvind LieJournalist
15. jan. 2015 - 19:52

RADIOAKTIVITET FRA UTVINNING AV OLJE OG OG GASS

  • Ved utvinning av olje og gass følger det med vann som inneholder radioaktive stoffer. Dette vannet kalles produsert vann og inneholder forhøyede nivåer av de radioaktive stoffene radium-226, radium-228 og bly-210.
  • Målinger som er utført av produsert vann i Norge, viser konsentrasjoner av radium-226 og radium-228 som er ca. 1000 ganger høyere enn det vi finner i sjøvann.
  • I 2012 ble det totalt sluppet ut 131 millioner kubikkmeter produsert vann til havet fra norsk olje- og gassindustri i Nordsjøen og Norskehavet. Det forventes at utslippene av produsert vann vil øke.
  • Målet er at utslippene av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra olje- og gassproduksjonen skal reduseres. Fra 2005 forpliktet Norge seg til å rapportere slike utslipp til Ospar-konvensjonen (konvensjon om beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet).
  • Målene i Ospar er at utslippene av naturlig forekommende radioaktive stoffer skal reduseres gradvis slik at konsentrasjonen av stoffene i miljøet er nær bakgrunnsnivå innen 2020.

Kilde: Miljøstatus.no

Det går fram i en høringsuttalelse fra Statens strålevern om konsekvensutredningen av Johan Sverdrup-utbyggingen.

I konsekvensutredningen opplyser Statoil at produsert vann vil bli injisert til reservoaret som produksjonsstøtte.

Betydelige utslipp

Produsert vann består av vann som naturlig befinner seg i den geologiske strukturen, og vann injisert i reservoaret for å opprettholde trykket. Vannet i den geologiske strukturen inneholder radioaktive stoffer (se faktaboks).

Statoil opplyser at produsert vann på Johan Sverdrup vil slippes ut i sjøen når injeksjonsanlegget er ute av funksjon. Det er forventet en høy regularitet på injeksjonsanlegget, men det er likevel forventet utslipp av 1 - 2 millioner kubikkmeter produsert vann per år når vannproduksjonen er på topp, påpeker Strålevernet.

«Det er ikke gitt noen opplysninger om spesifikk aktivitet av radioaktive nuklider i vannet på Johan Sverdrup. Men med de store vannmengdene kan utslippene bli betydelige», skriver Strålevernet i uttalelsen som Teknisk Ukeblad har lest.

Les også: Norge lagrer 16 tonn reaktorbrensel. Ingen vet hvor lenge det kan lagres forsvarlig

Etterlyser informasjon

Statoil har utredet om det finnes alternative geologiske strukturer som det produserte vannet kan injiseres i, dersom det skulle oppstå problemer med å injisere det produserte vannet til reservoaret.

Resultatet av undersøkelsen viser at disse mulighetene begrenses av de store vannmengdene.

Strålevernet mener Statoils konsekvensutredning burde inneholdt mer informasjon om hvor store mengder det er snakk om.

«Det framkommer heller ikke hvilke radioaktive stoffer det er aktuelt for og hvilke virkninger slike utslipp vil få dersom vanninjeksjon må stoppes», skriver Strålevernet.

I et ferskt notat om radioaktive utslipp, som Teknisk Ukeblad har sett, tar Strålevernet opp utslippene i petroleumsindustrien.

Les også: – Sverdrup må bygges på en slik måte at norske leverandører er konkurransedyktige

Ser etter renseteknologi

Strålevernet skriver at det er viktig å fokusere på petroleumsindustriens nullutslippsmål.

«Det er per dags dato kun injeksjon av radioaktive stoffer til grunn som kan redusere tilførslene til sjø av radioaktiv forurensning. Strålevernet har gitt pålegg om å utrede hvorvidt det finnes renseteknologi som kan benyttes på norsk sokkel for å rense de radioaktive stoffene fra det produserte vannet, men Norsk olje og gass har så langt ikke kunnet finne noen metoder for rensing», heter det i notatet.

Strålevernet viser til Ospar-målene for 2020 (se faktaboks), som Norge har vedtatt. De slår fast at utslippene til nordøstlige deler av Atlanterhavet skal reduseres gradvis slik at konsentrasjonen av stoffene i miljøet er nær bakgrunnsnivåer.

«Det er ikke en generell nedgang i de radioaktive utslippene fra petroleumsindustrien. Det er derfor tvilsomt om Norge vil være i stand til å innfri OSPAR-målene innen 2020», skriver Strålevernet.

Pressetalsmann Ørjan Heradstveit i Statoil sier til Teknisk Ukeblad at det er for tidlig for selskapet å kommentere saken siden høringsfristen går ut i dag.

Les også:

Myndighetene sier NEI til havvind på Siragrunnen

Sverdrup-planen klar i februar

En norsk husholdning har samme energiforbruk som 3000 slaver og 200 trekkdyr  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.