KRAFT

Strålevernet: Ife gjør for dårlig risikovurdering av arbeid med historisk brensel

Fikk avvik i tilsyn.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
15. mars 2016 - 09:09

27. oktober i fjor gjennomførte Statens strålevern tilsyn med Ifes undersøkelser av det historiske brenselet på Kjeller.

Nå er tilsynsrapporten klar. Der går det fram at Strålevernet har funnet ett avvik, altså ett forhold som ikke er i tråd med regelverket.

- Dårlig risikoanalyse 

Avviket etter tilsynet gis fordi Strålevernet ikke kan «se at det er gjort en grundig vurdering av risiko ved undersøkelsene».

Ife har ifølge Strålevernet vurdert «worst case scenario», det vil si eksplosjon eller brann i lageret. Men «utover disse vurderingene er det ifølge Strålevernet ikke gjort grundig analyse av risikoforholdene ved undersøkelsene.

Strålevernet kan heller ikke se at det er gjort en vurdering av konsekvensene ved de potensielle hendelsene, verden stråledoser til arbeidstakerne eller utslipp til miljøet skal være vurdert.

I går skrev Teknisk Ukeblad at det er påvist store fuktproblemer i det gamle brenselslageret, og at Strålevernet frykter at det lekker radioaktivitet ut i grunnvannet. 

- Mangler dokumentasjon

I tillegg til avviket får Ife også to såkalte anmerkninger.

Den første går på at Ife ifølge Strålevernet har manglende dokumenterte prosedyrer for gjennomføring av undersøkelsene.

«Under tilsynet kom det frem at det ikke er utarbeidet separate skriftlige prosedyrer for gjennomføring av undersøkelsene iht. Ifes kvalitetssikringssystem», heter det i rapporten.

Ife får enda en anmerkning, for å ikke ha fulgt opp egne anbefalinger i en rapport Ife salv hadde laget i 2014 om tiltak for håndtering av historisk brensel.

Dette gjelder ifølge Strålevernet blant annet utvikling av akseptkriterier for undersøkelsene.

Strålevernet skriver imidlertid at de har inntrykk av at Ife har fokus på å få gjennomført de nødvendige undersøkelsene av brenselet.

- Har kartlagt sikkerheten

Dette tilsynet ble gjort før fukten i brenselslageret ble funnet i november, påpeker sikkerhetssjef Ole Reistad ved Ife. 

Han understreker at Ife ikke tar lett på sikkerheten rundt arbeidet med lageret for historisk brensel på Kjeller. Reistad mener det handler mer om form enn innhold.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

- Vi har vurdert disse temaene. Spørsmålet er om vi har vurdert dem på den måten Strålevernet mener vi bør. Vi har hatt prosedyrer hele veien. Men de har vært som del av annen dokumentasjon, det har ikke vært tatt ut og satt opp som prosedyrer alene på et ark og signert og gjennomgått separat, sier Reistad.

- Føler seg ivaretatt

Han forteller at risikoen i forbindelse med hydrogen og risikoen for metallbrann er behandlet i en rapport på ca. 20 sider. 

- Men vi strever litt med å finne akkurat hvor langt og hvor tydelig vi skal gå i å dokumentere alt vi gjør og hvilken form vi skal gi det, sier Reistad.

Han understreker at de nå har jobbet med brenselslageret på Kjeller siden funnene av hydrid og korrosjon i februar 2013 uten at noen på noe tidspunkt har blitt eksponert for radioaktivitet.

 - Jeg tror de som jobber her på Ife føler seg godt ivaretatt, sier Reistad.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.