KARRIERE

Størst lønnsvekst for kommuneingeniørene

SMÅ FORSKJELLER: Ingrid di Valerio, Teknas hovedtillitsvalgt i Statoil, sier de har svært små lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, basert på evaluering av lønnsforhandlinger og opprykk i karrierestigen.
SMÅ FORSKJELLER: Ingrid di Valerio, Teknas hovedtillitsvalgt i Statoil, sier de har svært små lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, basert på evaluering av lønnsforhandlinger og opprykk i karrierestigen. Bilde: Dag Yngve Dahle
Maria Amelie
13. des. 2011 - 10:46

I kommunal sektor var lønnsveksten 6,7 prosent fra 2010 til 2011. Det er mye mer enn året før, da den bare var 4,7 prosent.

Slik går du opp i lønn

– Vårt hovedinntrykk er derfor at det er høy etterspørsel i arbeidsmarkedet, men at staten fortsetter å henge etter. I kommunene er det nå lokale, kollektive forhandlinger. Det hjelper til med å dra lønna opp, sier Erik Strøm, Teknas direktør for samfunnspolitikk.

Dette resultatet blir av Teknas ledelse begrunnet med at lønnsøkningen har en klar sammenheng med økt verdsetting av kompetanse, i tillegg til innføring av kollektive forhandlinger.

Her tjener direktørene best

Kan ikke konkurrere

Finansbyråd Liv Røssland i Bergen kommune sier at høy kompetanse generelt er verdsatt i kommunen, men at kommunal sektor allikevel ikke kan konkurrere på lønn alene mot store deler av det private markedet.

– Det spesielle innenfor denne type kompetanse er knapphet i arbeidsmarkedet, derfor må vi ofte lønne høyere ved nyrekruttering. For å beholde denne typen kompetanse lengre i kommunen, gir vi også enkelte erfarne medarbeidere høyere lønn, sier Røssland.

Vil ha flere ingeniører – for å holde lønna nede

FORSKJELLER: Her ser man gjennomsnittlig årslønn for medlemmer av Tekna pr. 1. september 2011.
FORSKJELLER: Her ser man gjennomsnittlig årslønn for medlemmer av Tekna pr. 1. september 2011.
Klikk her for større versjon av figuren.

Statlig vs. privat

Når det gjelder lønnsvekst i statlig sektor, har den bare gått ned fra 4,9 prosent fra 2009 til 2010, til 4,3 prosent i 2010 til 2011. Mens i privat sektor er der en mer tydelig økning.

Tallet for lønnsveksten privat er det samme som tallet for lønnsveksten i kommuner, nemlig 6,7 prosent fra 2010 til 2011. Det er god økning sammenlignet med 5,2 prosent fra 2009 til 2010.

Statistikken for 2011 viser at basert på bransje, utdanning, erfaring og ansvarsnivå, er forskjeller i lønn mellom kvinner og menn ganske utjevnet.

– Forskjellen mellom kvinner og menn varierer fra om lag 4 % i privat sektor, til så å si ingenting i kommunesektoren, sier Erik Strøm.

Dette tjener sivilingeniørene

Likhet offshore

Når det gjelder ulike bransjer, velger Tekna å trekke frem petroleumssektoren, hvor forskjellen mellom kvinners og menns lønnsvekst er mindre enn i privat sektor.

Deres kommentar til det er at i petroleumssektoren finnes sterke bedriftsgrupper som ivaretar rettighetene til ansatte.

– Det har betydning at det er fagforeninger til stede for å forhindre diskriminering, sier Strøm.

Her tjener du best

TABELL: Ut i fra tall for når Teknas medlemmer tok avsluttende eksamen og begynte å jobbe ser man at avstanden mellom privat sektor og de andre øker med alder.  Samtidig er lønnsveksten svært bra blant de yngste kullene i kommunal sektor.
TABELL: Ut i fra tall for når Teknas medlemmer tok avsluttende eksamen og begynte å jobbe ser man at avstanden mellom privat sektor og de andre øker med alder. Samtidig er lønnsveksten svært bra blant de yngste kullene i kommunal sektor.
Klikk her for større versjon av tabellen.

Likestilling

Ingrid di Valerio er medlem av Teknas hovedstyre og konserntillitsvalgt i Statoil. Hun bruker Statoils retningslinjer for hele selskapet som eksempel.

– Vi er opptatt av likestilling og lik lønn i Statoil, derfor bruker vi mye tid på å gjennom lønnsdata og kjønnsforskjeller. Vi ser på hvor lang tid det tar å klatre i karrierestigen, og for kvinner blir det ca. ett års forsinkelse i forhold til menn. Lønn henger sammen med stillingsnivå, så ett års senere opprykk i karrieren betyr også lønnsforsinkelse, sier di Valerio.

Di Valerio sier at ut ifra utdanning, stilling og ansvar så er det 1,5 prosent forskjell i lønn mellom kvinner og menn i Statoil.

Lønnsfesten er over

Lik lønn er lik likestilling?

Lønn for petroleumsingeniører er tilnærmet lik for begge kjønn, men betyr det at kvinner i oljebransjen er likestilte?

– Vi kjører også statistikker for å se hva kvinneandelen er på ulike nivåer i bedriften, fra konsernledelse og nedover. Det er viktig for oss hvor mange kvinner som er med på hvert nivå, og det siste året har kvinneandelen på ledernivå økt, noe vi synes er svært positivt, sier di Valerio.

Ifølge di Valerio får de som går ut i permisjon en vurdering underveis når de er borte, og på grunn av en særavtale blir lønn justert som om de ville vært i arbeid. Det bidrar også positivt til å opprettholde lønnsbalansen mellom kjønnene.

Så høy lønn bør du ha

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.