Stoppet TV-reklame om salg av ren strøm

Stoppet TV-reklame om salg av ren strøm
STOPPET: Tidligere leder av Plan Norge, Sandro Parmeggiani, leder nå For Better Days, men måtte stoppe TV-reklamen med seg selv da Forbrukerombudet grep inn. Bilde: For Better Days

Opprinnelsesgarantier

  • I 2010 kjøpte utenlandske strømkunder norske opprinnelsesgarantier for 79,8 TWh, ifølge NVE. Det garanterer produksjon av tilsvarende mengde strøm fra fornybar energi.
  • Det store salget av opprinnelsesgarantier til utlandet førte til at hele 72 prosent av strømmen i den såkalte varedeklarasjonen i Norge hadde ukjent opphav. Selskapet For Better Days hevdet at denne strømmen kom fra "skitne" energikilder, noe som ifølge NVE er feil.
  • Norge produserer og forbruker ca. 120 TWh vannkraft i året. I fjor produserte vi fornybar energi tilsvarende 94 % av strømforbruket i Norge.

Kilde: NVE

Liberaliseringen av energimarkedet har gjort det mulig å løsrive “fornybarheten” fra den fysiske strømmen og selge den på et felleseuropeisk marked.

Til miljøbevisste privatforbrukere og til bedrifter som ønsker å fremstå som miljøvennlige.

Viktige garantier

Nordmenn flest bryr seg ikke om å kjøpe garantier på dette relativt nye og lite håndfaste markedet, fordi de vet at den fysiske kraften de bruker hovedsakelig er fornyar (se faktaboks).

Men leder for det nyopprettede selskapet For Better Days (FBD), Sandro Parmeggiani, er overbevist om at opprinnelsesgarantiene vil være viktig for å gjøre det mer lønnsomt å bygge ut fornybar kraft. Til tross for at prisene på opprinnelsesgarantiene i dag er svært lave.

Blant annet via en reklamefilm på TV har FBD forsøkt å selge 100 prosent opprinnelsesgarantert strøm til miljøbevisste kunder.«Miljøenergiselskap»

Men selskapet har fått Forbrukerombudet på nakken fordi de har brutt ett av de største tabuene i markedsføring av strøm, nemlig å si at strømmen er «ren» og «miljøvennlig». Til alt overmål kaller de seg selv et «miljøenergiselskap».

Dessuten har FBD, noe de også innrømmer selv, strukket strikken litt vel langt ved å hevde at husene i Norge varmes med kullkraft fra Tyskland og at tre firedeler av den strømmen vi brukte i Norge i fjor, kom fra skitne kilder, fordi vi ikke kjøper opprinnelsesgarantier.

Disse to siste påstandene er selskapet villig til å endre og presisere, og TV-reklamen er derfor stanset. Men selskapet nekter for å ha brutt markedsføringsloven.

Les også: Norsk strøm er ikke ren: Halvparten er kull- og atomkraft

Selger miljøverdien to ganger

– Grovt brudd

Forbrukerombudet er veldig uenig.

– Bruddet fremstår som grovt fordi de største aktørene i bransjen og vi har utarbeidet en norm for hvordan de kan kommunisere miljøinformasjon i reklamen sin. De fleste har holdt seg lojalt til dette, så vi har ikke hatt slike saker på riktig lenge. Vi mener også at noen av påstandene er så åpenbart uriktige at det fremstår som svært villedende for forbrukerne og dermed et grovt brudd på loven, sier forbrukerombud Gry Nergård til Teknisk Ukeblad.

Men FBD ønsker å utfordre bransjen ved å gjøre NVEs varedeklarasjon synlig for nordmenn flest.

«Bransjens praksis har etter FBDs mening bidratt til å unndra fra forbrukerne riktige og veiledende informasjon om de etiske og miljømessige fortrinn opprinnelsesgarantert strøm har», skriver advokatfirmaet Schjødt på vegne av FBD i et tilsvar til Forbrukerombudet.

Dessuten mener FBD at bransjenormen fra 2007 ikke er rettslig bindende, at den er utdatert og moden for revisjon.Dobbelt bokholderi

Selskapet mener videre at det er et stort paradoks at norske kraftselskaper selger opprinnelsesgarantiene sine til utlandet som miljøinvesteringer, mens de ikke får lov til å kalle de samme opprinnelsesgarantiene for miljøvennlige i Norge.

Slik systemet virker nå, selges fornybarheten to ganger, ifølge FBD.

– Norske kraftselskaper kan ikke på den ene siden selge opprinnelsesgarantiene sine i utlandet og hevde at det er en miljøvennlig investering, og samtidig hevde overfor sine norske strømkunder at strøm uten opprinnelsesgarantier er fornybar. Det blir dobbelt bokholderi, den samme fornybarheten selges to ganger. For å hindre dette, må man ha lov til å selge opprinnelsesgarantiene her hjemme ved å påpeke at kraft uten opprinnelsesgarantier ikke er ren, sier Parmeggiani.

Les også: Vil tallfeste "grå strøm"

Grønn milliardbutikk

Åpner for revisjon

Nergård sier bransjenormen er en presisering av loven.

– Den er ikke rettslig bindende, men et vesentlig moment ved vurderingen av hva som er villedende og urimelig etter loven. Hvis bransjen mener normen er utdatert, kan det jo være grunn til å ta en revisjon av den. Vi skal bruke anledningen nå til å snakke med ulike aktører rundt strømmarkedet for å få et inntrykk av om det er ønskelig eller nødvendig, sier hun.

Utlendinger kjøper mer «ren» strøm

Les mer om: