SAMFERDSEL

Stiller spørsmål ved beregningene av nytten ved veiutbygging – ber fagfolk endre modellen

Mener det er altfor mange parametere som ikke inngår i beregningsmodellen.

Politiker Helge Orten mener beregningsmodellene bør ta med seg byutviklingen som følger med uybyggingen av store Oslo-prosjekter som E18 Vestkorridoren.
Politiker Helge Orten mener beregningsmodellene bør ta med seg byutviklingen som følger med uybyggingen av store Oslo-prosjekter som E18 Vestkorridoren. Illustrasjon: Statens Vegvesen/ Kjersti Magnussen

Da E18 Vestkorridoren mellom Strand og Lysaker ble valgt inn i Nasjonal Transportplan var det med en kostnad på 9,1 milliard og en negativ nytte på 10,7 milliarder (2016-kroner). 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.