DEBATT

Still krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Verdens første utslippsfrie anleggsplass kom på plass i Oslo. Men det er fortsatt nødvendig med et skikkelig klimaløft i bygge- og anleggssektoren, og det offentlige må gå foran og stille tydelige krav.

Offentlige virksomheter i Norge må stille krav til at arbeidet på anleggsplassen skal være utslippsfri, skriver Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro. Bildet viser en elektrisk gravemaskin.
Offentlige virksomheter i Norge må stille krav til at arbeidet på anleggsplassen skal være utslippsfri, skriver Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro. Bildet viser en elektrisk gravemaskin. Foto: Nasta
Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
22. okt. 2020 - 10:00

Når du hører om bygge- og anleggsarbeid, tenker du kanskje på støyende og støvende maskiner som graver og flytter på jord og grus? Det er mindre sannsynlig at du tenker på stillegående maskiner, grønn teknologi og grønne arbeidsplasser?

Den gode nyheten er at vi framover kan få mindre eksos og mer klimavennlige løsninger på landets byggeplasser. Når fossil energi til anleggsmaskiner og aggregater erstattes med elektriske maskiner, fjernvarme og andre løsninger, får vi både lavere utslipp av klimagasser, mindre forurensende utslipp lokalt og mindre støy – og det er bra for byggearbeiderne, for naboer og bymiljøet.

Men vi kommer ikke dit uten et skikkelig krafttak. Nøkkelen til suksess er samarbeid mellom blant annet entreprenører, leverandører og energibransjen, og klimakrav i offentlige anskaffelser.

Elektriske gravemaskiner er på vei

Forleden ønsket jeg velkommen til høstens store møteplass om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Over 600 deltakere på digital leverandørkonferanse fikk høre siste nytt om elektriske anleggsmaskiner og betongbiler, fornybare varmeaggregater, batteriløsninger og mye mer. Leverandørene møtte kommuner og statlige byggherrer som har forpliktet seg til å stille tøffere krav.

Vi har nå muligheten til å lede an internasjonalt for å gjøre bygge- og anleggsbransjen grønnere

Utviklingen mot utslippsfrie maskiner gir store muligheter for næringslivet. Norge er på verdenstoppen i å elektrifisere personbilparken. Vi har nå muligheten til å lede an internasjonalt for å gjøre bygge- og anleggsbransjen grønnere.

En rekke pilotprosjekter er gjennomført. Det siste året har for eksempel Oslo kommune fått verdens første utslippsfrie anleggsplass midt i sentrum. Maskinutvikler Nasta har bygget om flere gravemaskiner fra diesel til elektrisk drift med kabel, mens maskinutvikler Pon Equipment har bygget elektrisk gravemaskin på batteri. Statsbygg hadde i fjor det første byggeprosjektet i verden som brukte elektriske gravemaskiner.

Snøballen ruller, og markedet svarer på en gryende etterspørsel etter nye løsninger. Enova støttet nylig to entreprenører i Trondheim og Øygarden som har bestilt elektriske gravemaskiner. Begge melder at krav fra offentlige byggherrer utløste kjøpene. Vi i Miljødirektoratet støtter en rekke kommuner og fylkeskommuner som setter krav til bygge- og anleggsplasser, fra Gjøvik, til Horten, i Bærum, Asker, Tromsø og Bodø.

Tempoet må likevel opp: Bare én av fem norske kommuner har hittil krevd helt eller delvis fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Vi har ikke tall for statlige virksomheter, men vi vet at potensialet er stort også der.

Oslo kommune er blant de som har testet utslippsfri byggeplass. <i>Foto:   Ida Oftebro/Teknisk ukeblad</i>
Oslo kommune er blant de som har testet utslippsfri byggeplass. Foto:   Ida Oftebro/Teknisk ukeblad

Tøffere krav til bygge- og anleggsplasser

Regjeringen sier i sin politiske plattform at de i samarbeid med bransjen vil legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025, og at det offentlige skal gå foran. Det kommer også et forbud mot å bruke mineralolje til byggvarme fra 2022 – som vil gjelde alle som skal bygge. Det brukes i dag mye fossil diesel til byggvarme og byggtørk i varmeaggregater. Vi veileder bransjen og kommunene om det kommende forbudet.

Klimakrav gir også muligheter. Bedriften HeatWork fra Narvik er blant flere som på konferansen presenterte nye produkter innen varme- og tørkeløsninger, basert på vannbåren varme og fornybar energi, som kan erstatte fossil oppvarming. Andre løsninger er fjernvarme, elektrisitet, pellets og bioenergi.

Det er fortsatt reelle utfordringer

Flere aktører peker på for lav betalingsvilje fra bestillere og byggherrer, merkostnader for de nye løsningene og utfordringer med tilstrekkelig effekt i nettet for elektriske løsninger. Spesielt for større anleggsmaskiner er det fortsatt et stykke å gå før teknologien er moden.

Dette stemmer overens med analysene i Klimakur 2030, den store klimautredningen fra en rekke fagetater som vi leverte til regjeringen i januar. Rapporten konkluderte med at de største barrierene for elektriske maskiner er nye modeller og høye investeringskostnader. Vi peker på muligheten til å gi kommuner større adgang til å stille krav om utslippsfri anleggsdrift.

Ellen Hambro, Miljødirektoratet <i>Foto:  Geir Mogen</i>
Ellen Hambro, Miljødirektoratet Foto:  Geir Mogen

For store maskiner snakker vi om skreddersøm og ikke hyllevare – det koster og tar tid, med dagens teknologi og rammebetingelser. For mindre anleggsarbeider, typisk vann og avløp, og for byggeprosjekter og byggvarme, er teknologien mer moden.

Jeg oppfordrer derfor kommuner og andre offentlige innkjøpere til å i dialog med markedet, stille klimakrav, og bidra til å realisere samfunnsgevinstene som ligger i utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Det nye offshore-servicefartøyet skal være fjernstyrt og ubemannet fra første dag på jobb.
Les også

Ny hverdag i subsea: Disse ubemannede fartøyene kan sende 50 personer på land

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.