SAMFERDSEL

Statsbudsjettet klart: Disse vei- og baneprosjektene ryker

Utsetter blant annet oppgradering av en rekke farlige tunneler.

E16 og jernbanen Arna-Stanghelle skal løpe parallelt med felles rømningssystem.
E16 og jernbanen Arna-Stanghelle skal løpe parallelt med felles rømningssystem. Statens vegvesen/Red Ant
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Store kutt har blitt varslet på samferdselfeltet, og kutt ble det.

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem Statsbudsjettet for 2023 torsdag morgen, ble det klart at Vegvesenet får 2,6 milliarder kroner mindre å rutte med neste år.

De største kuttene er gjort i investeringsplaner på riksveiene, og i såkalt gryteklare prosjekter. Det fører til at de fire prosjektene Vegvesenet mener er de aller viktigste å prioritere, blir satt på vent.

Dette er noen av vei- og baneprosjektene regjeringen har valgt å utsette i Statsbudsjettet:

E134 Oslofjordforbindelsen (Viken)

 • Drøbak 20210802. Det brenner i en lastebil i Oslofjordtunnelen.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen
  Anslått kostnad: 5,83 milliarder kroner
 • 14 km mellom Asker til Frogn kommune via Oslofjordtunnelen.

 • Oslofjordtunnelen har vært svært ulykkesutsatt siden åpningen i år 2000. Vegvesenet oppgir at tunnelen er stengt 10 prosent av tiden.
 • At prosjektet nå utsettes, er stikk i strid med sikkerhetskrav fra EU og løfte om prioritering.
 • Prosjektet skulle bidra til en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134, men med blant annet utvidet tunnelløpbn, og utvide fra to til fire felt mellom Måna og Vassum.
 • Årsdøgntrafikk (ÅDT): 9000 kjøretøy

 • Byggherre: Statens vegvesen

E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland)

E6 Megården - Mørsvikbotn
En omkjøringsetappe på 11 timer venter dersom E6 Megården-Mørsvikbotn stenger. Illustrasjon: Statens vegvesen
 • Anslått kostnad: 10,27 milliarder kroner
 • 18,5 kilometer strekning nord for Fauske.
 • De 16 tunnelene på strekningen Megården-Mørsvikbotn oppfyller ikke gjeldende sikkerhetskrav. Veien er eneste innenlands forbindelse mellom Nordland, Troms og Finnmark og omkjøring via Sverige tar over 11 timer. 
 • Et av Vegvesenets fire topp-prioriterte prosjekter.
 • Prosjektet som nå er utsatt, skulle bidra til å bli kvitt en av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland og redusere omkjøringstiden fra 11 til under 2 timer. Reisetiden Fauske-Narvik skulle reduseres med 25 minutter.
 • Årsdøgntrafikk (ÅDT): 1728, hvorav 21% lange kjøretøy
 • Byggherre: Statens vegvesen

E134 Røldal–Seljestad (Vestland)

Røldalstunnelen fra 1964 er blant annet plaget med kondens.
Røldalstunnelen fra 1964 er blant annet plaget med kondens. Foto: Silje Drevdal
 • Anslått kostnad: 3,34 milliarder kroner
 • 16,4 km

 • Prosjektet er første byggetrinn på E134 Vågsli-Seljestad som ligger i Odda kommune i gamle Hordaland.

 • Et av Vegvesenets fire topp-prioriterte prosjekter.
 • Røldalstunnelen, som utgjør 13 km av strekningen, er fra 1964, og er blant annet plaget med kondens. Hver vinter er det tidvis kolonnekjøring og nedstengning av strekningen. 
 • I prosjektet som nå er utsatt, utgjør ny røldalstunnel størstedelen av parsellen. Med den nye tunnelen regner Vegvesenet med at all framkomstvansker på grunn av vinterforhold blir borte. Prosjektet skal gjøre strekningen 6,4 kilometer kortere og kutte reisetiden for personbiler med 12 minutter. Hensikten er også å bedre trafikksikkerheten.
 • Årsdøgntrafikk (ÅDT): 2300, hvorav 16 % lange kjøretøy

 • Byggherre: Statens vegvesen

Fellesprosjektet ny E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle

Nye tunneler med felles rømmingssystem mellom E16 og jernbanen.
E16 og jernbanen Arna-Stanghelle skal løpe parallelt med felles rømningssystem. Illustrasjon: Statens vegvesen/Red Ant
 • Anslått kostnad: 27 milliarder kroner: 14 mrd til vei og 13 mrd til bane.
 • 29 km vei og 28 km bane, hvorav det meste i tunnel.
 • Dagens strekning, som er hovedfartsåren mellom Oslo og Bergen, er trang og utsatt for ras og ulykker. Det er også ønske om å få ned reisetiden for tog og bane.
 • Prosjektet som nå er utsatt, skal gi raskere og tryggere vei- og jernbane på den rasutsatte strekningen mellom Arna og Stanghelle nordøst for Bergen. Å bygge bane og vei samtidig skal spare skattebetalerne for 4 milliarder
 • Mellom Arna og Trengereid skal banen dimensjoneres for 200 km/t, mot dagens snittfart på 70 km/t. Fartsgrensen på E16 vil øke fra 70 til 90 km/t. Det skulle kutte reisetiden på vei med 10 minutter og 15 minutter for tog.
 • Figurerer på Bane Nors liste over åtte togprosjekter de ønsker å prioritere.
 • Årsdøgntrafikk (ÅDT): Fra om lag 10.000 ved Arna til drøye 5000 ved Stanghelle. Om lag 28 % lange kjøretøy.
 • Bane Nor og Statens vegvesen har opprettet en felles byggherreorganisasjon for prosjektet.

E16 Hylland – Sleen (Vestland)

E16 Hylland – Sleen ved Stalheimskleiva.
E16 Hylland – Sleen ved Stalheimskleiva. Foto: Google maps
 • Anslått kostnad: 1,64 milliarder kroner
 • 9 km strekning nordøst for Voss.
 • Et av Vegvesenets fire gryteklare, topp-prioriterte prosjekter.
 • Formålet med det nå utsatte prosjektet er å anlegge en skredsikker vei gjennom Nærøydalen og erstatte tunnelen under Stalheimskleiva. Den nye strekningen vil i stor grad vil gå i tunnel, og være to kilometer kortere enn dagens trasé.

 • Årsdøgntrafikk (ÅDT): 2300, hvorav 28 % lange kjøretøy
 • Byggherre: Statens vegvesen

E134 Saggrenda-Elgsjø (Viken, Vestfold og Telemark)

Vegvesenet har også gjennomgått 13 motorveiprosjekter de vil slanke. Blant dem er E134 Saggrenda-Elgsjø, som er planlagt å ha en årsdøgntrafikk (ÅDT) på beskjedne 5100 kjøretøy.
Planlagte E134 Saggrenda-Elgsjø skal forbedre en veistrekning med opptil 8-9 prosent stigning. Illustrasjon: Multiconsult
 • Anslått kostnad: 2,4 milliarder kroner
 • 15 km strekning mellom Kongsberg og Notodden.
 • Vegstandarden betegnes som "dårlig" og ulykkesbelastet av Vegvesenet. Veien har stor stigning (8-9 %), dårlig kurvatur og få forbikjøringsmuligheter, noe som medfører at det ofte er saktegående kø på deler av strekningen.
 • Prosjektet som nå er utsatt skulle øke redusere reisetiden og øke trafikksikkerhet og regularitet på E134 mellom Kongsberg og Notodden.
 • Strekningen var opprinnelig planlagt med 2/3-feltsvei og 90 km/t før Statens Vegvesen foreslo fire felt og 110 km/t i reguleringsplanen. I juni foreslo Vegvesenet å endre tilbake igjen til 2/3-felt og 90 km/t. Strekningen er en av 23 veiprosjekter som Naturvernforbundet ønsker å nedskalere.
 • Årsdøgntrafikk (ÅDT): 5100, hvorav 15 % lange kjøretøy
 • Byggherre: Statens Vegvesen

Intercity Sandefjord-Stokke (Vestfold og Telemark)

Slik kan nye Sandefjord stasjon bli seende ut.
Illustrasjon av nye Sandefjord stasjon. Illustrasjon: Bane Nor
 • Anslått kostnad: 2,3 milliarder kroner
 • Om lag 8 km
 • I dag kjører det bare tog en gang i timen på enkeltsporet.
 • Nytt dobbeltspor som en del av Intercity-prosjektet.
 • Utbyggingen av dobbeltsporet som nå er utsatt, skal gjøre det mulig å kjøre to tog i timen mellom Oslo og Skien og kutte reisetiden på strekningen. Den skal også muliggjøre knutepunktutvikling i Sandefjord.
 • Byggherre: Bane Nor
Les også

 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.